Nastavenie stránky Google ako domovskej stránky

Nastavte stránku Google ako svoju domovskú stránku a otvorí sa vždy po spustení prehliadača. Pokyny pre bežné prehliadače nájdete nižšie:

Google Chrome

 1. Kliknite na Ponuku Chrome Ponuka Chrome v pravom hornom rohu prehliadača.
 2. Kliknite na položku Nastavenia.
 3. search settings appearance section screenshot V sekcii Vzhľad začiarknite políčko vedľa možnosti Zobraziť tlačidlo Domovská stránka. Po začiarknutí sa pod políčkom zobrazí webová adresa.
 4. search settings appearance section change link screenshotKliknite na možnosť Zmeniť.
 5. search settings dialogue box screenshotKliknite na položku Otvoriť stránku a do textového poľa zadajte adresu [www.google.sk].
 6. search settings OK button screenshotKliknite na tlačidlo OK.

Internet Explorer 6 a vyšší

 1. Kliknite na ponuku Nástroje v hornej časti prehliadača.
 2. Vyberte položkuMožnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Všeobecné.
 4. Do textového poľa v sekcii Domovská stránka zadajte adresu [//www.google.sk].
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na to, aby sa zobrazila nová domovská stránka, musíte po dokončení krokov uvedených vyššie prehliadač reštartovať.

Firefox 7.1 a vyšší

 1. Otvorte prehliadač a navštívte stránku www.google.sk.
 2. Kliknite na ikonu naľavo od webovej adresy, presuňte ju na tlačidlo Domovská stránka v pravom hornom rohu prehliadača a uvoľnite tlačidlo myši.
 3. Kliknite na možnosť Áno.

Safari 3.0 a vyšší (Mac OS X)

 1. V prehliadači kliknite na položku ponuka Safari > Predvoľby
 2. Kliknite na kartu Všeobecné.
 3. Do textového poľa v sekcii Domovská stránka zadajte adresu [www.google.sk].

Nenašli ste v zozname svoj prehliadač? Informácie o nastaveniach domovskej stránky skúste vyhľadať v jeho zdrojoch pomocníka. Môžete si tiež nastaviť Google ako svoj predvolený vyhľadávací nástroj.