Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính

Thông báo "Trang web này có thể gây hại cho máy tính của bạn"

Bạn sẽ thấy thông báo "Trang web này có thể gây hại cho máy tính của bạn" dưới URL trang web khi chúng tôi cho rằng trang web bạn sắp truy cập có thể cho phép các chương trình cài đặt phần mềm độc hại trên máy tính của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi truy cập trang web này?

Phần mềm độc hại có thể cho phép các chương trình không mong muốn ăn cắp mật khẩu và số thẻ tín dụng, làm chậm máy tính của bạn hoặc thay đổi kết quả tìm kiếm. Chúng tôi khuyên bạn không nên truy cập trang web này cho đến khi thông báo này biến mất khỏi kết quả tìm kiếm.

Mẹo: Nếu bạn cho rằng một trang web đã tải phần mềm độc hại xuống máy tính của mình, hãy tìm hiểu cách báo cáo tài nguyên đã tải xuống độc hạibảo vệ thiết bị của bạn.

Xóa thông báo khỏi trang web của bạn

Thông báo "Trang web này có thể gây hại cho máy tính của bạn" sẽ không bị xóa cho đến khi quản trị viên web thực hiện hành động.

Hãy thử các bước sau để khắc phục sự cố nếu thông báo đang hiển thị trên trang web của bạn:

  1. Đăng ký và xác minh trang web của bạn trong Search Console của Google.
  2. Đăng nhập vào Search Console rồi kiểm tra phần "Sự cố bảo mật" để xem chi tiết các URL mẫu có thể bị nhiễm độc. Khắc phục sự cố bảo mật khiến trang web của bạn bị nhiễm. Nếu không, trang web của bạn có thể sẽ bị tái nhiễm.
  3. Đọc tài nguyên dành cho trang web bị tấn công của chúng tôi để biết thông tin chi tiết về cách khắc phục sự cố trang web của bạn.
  4. Yêu cầu đánh giá trong phần Sự cố bảo mật trong Search Console khi toàn bộ trang web của bạn không bị nhiễm độc và an toàn. Sau khi xác định trang web của bạn đã được khắc phục sự cố, chúng tôi sẽ xóa thông báo "Trang web này có thể gây hại cho máy tính của bạn".

Bạn vẫn cần trợ giúp? Hãy đăng câu hỏi trong Diễn đàn trợ giúp quản trị trang web để một số chuyên gia về Search Console có thể giúp bạn khắc phục sự cố.

Katie is a Search expert and author of this help page.

Katie là chuyên gia về Tìm kiếm và tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi về trang này cho cô ấy bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.