Tìm kiếm và duyệt web ở chế độ riêng tư

Bạn có thể chọn thông tin sẽ chia sẻ với Google khi tìm kiếm. Để duyệt web một cách riêng tư, bạn có một số lựa chọn như: sử dụng tính năng duyệt web ở chế độ riêng tư, đăng xuất khỏi tài khoản của bạn, thay đổi chế độ cài đặt kết quả tùy chỉnh, hoặc xóa hoạt động trong quá khứ.

Nếu muốn tìm kiếm trên Internet mà không lưu hoạt động tìm kiếm vào tài khoản của mình, thì bạn có thể sử dụng tính năng duyệt web ở chế độ riêng tư trên một trình duyệt (chẳng hạn như Chrome hay Safari).

Cách hoạt động của tính năng duyệt web ở chế độ riêng tư

Tùy thuộc vào trình duyệt bạn sử dụng, cách thức hoạt động của tính năng duyệt web ở chế độ riêng tư sẽ thay đổi. Khi bạn duyệt web ở chế độ riêng tư thì:

  • Các nội dung bạn tìm kiếm hoặc các trang web bạn truy cập sẽ không được lưu vào thiết bị hoặc lịch sử duyệt web của bạn.
  • Các tệp bạn tải xuống hay dấu trang bạn tạo có thể được lưu trên thiết bị.
  • Cookie sẽ bị xóa sau khi bạn đóng thẻ hoặc cửa sổ duyệt web ở chế độ riêng tư.
  • Khi duyệt web, bạn có thể thấy kết quả tìm kiếm và các nội dung đề xuất dựa trên vị trí của bạn hoặc nội dung khác mà bạn đã tìm kiếm trước đây.

Quan trọng: Nếu bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình để dùng một dịch vụ web như Gmail, thì hoạt động tìm kiếm và duyệt web có thể được lưu vào tài khoản đó.

Mở chế độ duyệt web riêng tư

Tìm hiểu cách tìm kiếm riêng tư trên các trình duyệt này:

Đăng xuất khỏi Tài khoản Google của bạn

Khi bạn duyệt web ở chế độ riêng tư, Tài khoản Google của bạn sẽ bị đăng xuất theo mặc định. Nếu bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình thông qua một dịch vụ web như Gmail, thì hoạt động duyệt web của bạn có thể được lưu vào tài khoản đó.

  1. Truy cập trang Google bất kỳ, chẳng hạn như google.com.vn.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ Tài khoản Google của bạn sau đó Đăng xuất.
    • Nếu bạn thấy nút "Đăng nhập", tức là bạn đã đăng xuất khỏi tài khoản.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
100334
false
false