אפליקציית חיפוש Google ל-Windows 8

ניתן לחפש את המידע הרצוי במהירות באינטרנט ולגשת בקלות למוצרים אחרים של Google, באמצעות אפליקציית חיפוש Google ל-Windows 8.

עדיין לא הורדתם את אפליקציית חיפוש Google? הורדת האפליקציה 'חיפוש Google' למכשיר עם Windows 8‏..

טיפים לחיפוש

  • חיפוש קולי: כדי להתחיל חיפוש קולי, מקישים על סמל המיקרופון voice_icon_image.
  • שימוש במוצרים אחרים של Google‏: כדי לקבל מוצרים אחרים של Google כמו מפות, יומן ו-Gmail, מקישים על סמל האפליקציות אפליקציה.
  • חיפושים קודמים: כדי לראות מונחי חיפוש שהשתמשתם בהם לאחרונה, מקישים על סמל ההיסטוריה היסטוריה.
  • מציאת סוג מסוים של מידע: כדי לסנן את התוצאות לפי קטגוריות כמו תמונות, סרטונים או חדשות, משתמשים בסרגל מעל לתוצאות החיפוש. 
  • מיקוד התוצאות: כדי לבחור כלים לסינון התוצאות לפי זמן, מקור, צבע ודפים מתורגמים ממדינות אחרות, מקישים על עוד ואז כלי חיפוש.

כיצד לשנות את ההגדרות

  1. פותחים את האפליקציה 'חיפוש Google' במכשיר עם Windows 8.
  2. מחליקים מצד ימין של המסך כדי לפתוח את תפריט 'צ'ארמס'.
  3. מקישים על סמל ההגדרות Settings > הגדרות.
  4. מפעילים או משביתים את ההגדרה שרוצים לשנות.

הגדרות חיפוש

שימוש בקול כדי לבצע חיפוש

כשתכונת החיפוש הקולי מופעלת, אפשר לומר את מונח החיפוש בקול אחרי הקשה על סמל המיקרופון voice_icon_image. אם תכונת החיפוש הקולי מושבתת, סמל המיקרופון לא מופיע בדף החיפוש.

הצגת תוצאות תוך כדי הקלדה

כשמתחילים להקליד את מונח החיפוש, מתחת לתיבת החיפוש רואים תוצאות חיפוש פופולריות. אם התוצאות הרצויות לא מופיעות, ממשיכים להקליד והתוצאות יתעדכנו תוך כדי הקלדה. למידע נוסף על קבלת תוצאות תוך כדי הקלדה.

סינון תוצאות בוטות

כדי לסנן או להציג תוצאות בוטות, מומלץ לבקר בדף הגדרות חיפוש ולשנות את הגדרת החיפוש הבטוח.

חיפושים קודמים

מחיקת חיפושים קודמים

מקישים על ניקוי היסטוריה במכשיר הזה ואז כן.

הפסקה של שמירת חיפושים במכשיר

מפעילים או משביתים את ההגדרה 'תיעוד היסטוריה במכשיר זה'.

ניהול של חיפושים קודמים שבוצעו בחשבון Google

אם אתם מחוברים לחשבון, תראו את הלחצן 'ניהול היסטוריית האתרים'.

מקישים על הלחצן הזה כדי להציג ולמחוק חיפושים שנשמרו בדף הפעילות שלי.