Cách sử dụng Google Sách

Trên Google Sách, bạn có thể đọc, tải xuống, trích dẫn và dịch sách cũng như tạp chí. Một số sách do các nhà xuất bản cung cấp, trong khi một số khác được quét trong khuôn khổ Dự án thư viện.

Đọc sách và tạp chí

 1. Truy cập vào Google Sách.
 2. Tìm tiêu đề, tác giả, ISBN hoặc từ khóa.
 3. Nhấp vào một tiêu đề. Bạn sẽ thấy thông tin cơ bản và một phần hoặc toàn bộ nội dung của cuốn sách đó. Hãy tìm hiểu về phạm vi nội dung sách mà bạn có thể xem.

Tải xuống, trích dẫn hoặc dịch sách

 1. Truy cập vào Google Sách.
 2. Tìm tiêu đề, tác giả, ISBN hoặc từ khóa.
 3. Nhấp vào một cuốn sách.
 4. Làm theo các bước dưới đây cho những gì bạn muốn thực hiện.

Tải sách xuống

Bạn có thể tải xuống một số sách và tạp chí miễn phí để đọc sau này hoặc để in.

 1. Truy cập vào Google Sách.
 2. Trong thanh tìm kiếm, nhập tiêu đề, tác giả, ISBN hoặc từ khóa.
 3. Nhấp vào một cuốn sách.
 4. Ở trên cùng bên trái, hãy di chuyển con trỏ vào Sách điện tử - Miễn phí.
 5. Bên cạnh "Tải xuống", hãy nhấp vào PDF hoặc EPUB.

Nếu bạn không thấy "Sách điện tử - Miễn phí", hãy nhấp vào Mua sách điện tử. Làm như vậy sẽ cho bạn tùy chọn để mua sách.

Trích dẫn sách

 1. Ở bên trái, hãy nhấp vào Giới thiệu về cuốn sách này.
 2. Cuộn xuống "Thông tin thư mục". Bạn sẽ thấy thông tin bạn có thể sử dụng để trích dẫn sách.

Sao chép hoặc dịch một phần nội dung của sách

 1. Ở trên cùng của trang, hãy nhấp vào biểu tượng Cắt Cắt. Tùy chọn này không có sẵn cho tất cả sách.
 2. Chọn văn bản trong sách.
  • Để sao chép văn bản dưới dạng từ, dưới "Văn bản cần chọn", hãy chọn và sao chép văn bản.
  • Để sao chép văn bản dưới dạng hình ảnh, dưới "Hình ảnh" hoặc "Nhúng", hãy sao chép URL.
  • Để dịch văn bản, hãy nhấp vào Dịch.

Nếu bạn không thấy tùy chọn để sao chép hoặc dịch văn bản, tức là nhà xuất bản chưa cho phép sử dụng tùy chọn đó cho sách này.

Khắc phục các vấn đề thường gặp

Bạn không thể thấy một cuốn sách hoặc tạp chí

Hãy thử các cách khắc phục vấn đề phổ biến sau:

 1. Tắt mọi plugin hoặc tiện ích chặn quảng cáo. Hãy tìm hiểu cách tắt tiện ích.
 2. Sử dụng trình duyệt khác, như Chrome hoặc Safari, để mở Google Sách.
 3. Làm theo các bước để xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt.

Nếu bạn vẫn gặp vấn đề, hãy liên hệ với chúng tôi.

Bạn không thể thấy toàn bộ nội dung cuốn sách

Chủ sở hữu chưa đồng ý để hiển thị toàn bộ nội dung cuốn sách hoặc sách có thể chưa được quét đầy đủ.

 • Để tìm sách trong thư viện: Ở bên trái, hãy nhấp vào Nhận sách này dưới dạng bản in tiếp đến Tìm trong thư viện.
 • Để mua sách trực tuyến: Ở bên trái, hãy nhấp vào Nhận sách này dưới dạng bản in, sau đó chọn một nhà bán lẻ.
 • Nếu bạn nghĩ rằng bản quyền của cuốn sách đó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia của bạn, hãy yêu cầu chúng tôi xem xét cuốn sách đó.
 • Nếu bạn sở hữu cuốn sách hoặc tạp chí và muốn cho phép Google Sách hiển thị thêm nội dung, hãy xác nhận quyền sở hữu sách.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?