Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Cách sử dụng Google Sách

Trên Google Sách, bạn có thể đọc sách và tạp chí, tải chúng xuống để sử dụng sau này, trích dẫn và dịch chúng.

Đọc sách và tạp chí 

 1. Truy cập Google Sách.
 2. Trong thanh tìm kiếm, nhập tiêu đề, tác giả, ISBN hoặc từ khóa.
 3. Nhấp vào Tìm kiếm sách. Để tìm kiếm với các bộ lọc, truy cập Tìm kiếm nâng cao.
 4. Nhấp vào tiêu đề sách hoặc tạp chí. Bạn có thể thấy bản xem trước hoặc toàn bộ sách hoặc tạp chí.

Tải xuống, trích dẫn hoặc dịch sách

Tải bản sao miễn phí của sách xuống

Bạn có thể tải một sách và tạp chí miễn phí xuống.

 1. Truy cập Google Sách.
 2. Trong thanh tìm kiếm, nhập tiêu đề, tác giả, ISBN hoặc từ khóa.
 3. Nhấp vào một quyển sách.
 4. Di chuột qua eBook - Miễn phí. Nếu bạn không thấy dòng này thì bạn có thể phải trả tiền cho sách hoặc sách có thể không có sẵn.
 5. Bên cạnh "Tải xuống", nhấp vào PDF hoặc EPUB.
Trích dẫn một quyển sách
 1. Tìm kiếm một quyển sách trên Google Sách.
 2. Nhấp vào một quyển sách.
 3. Ở bên trái, nhấp vào Giới thiệu quyển sách này.
 4. Cuộn xuống mục "Thông tin thư mục". Bạn sẽ thấy thông tin bạn có thể sử dụng để trích dẫn sách.
Dịch một phần của sách
 1. Ở phía trên cùng của trang của một quyển sách, nhấp vào Cắt Cắt.
 2. Chọn văn bản trong sách.
 3. Nhấp vào Dịch.

Một quyển sách không có sẵn để xem đầy đủ

Nếu bạn không thấy toàn bộ sách hoặc không thể tải xuống thì đây là một số lý do:

 • Nếu sách có bản quyền thì người giữ bản quyền phải đồng ý là sách sẽ được hiển thị.
 • Sách này có thể chưa được nhóm Google Sách quét.

Nếu bạn nghĩ là sách được công khai ở quốc gia của bạn, nhưng vẫn không có sẵn để xem đầy đủ, hãy yêu cầu chúng tôi xem lại sách.

Nếu bạn là người giữ bản quyền và muốn chúng tôi hiển thị thêm nội dung của sách, hãy xác nhận quyền sở hữu sách.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp cho sách đã mua hoặc sách bạn đã gửi, báo cáo sự cố chất lượng và thiếu trang, báo cáo nội dung bất hợp pháp hoặc xúc phạm, hãy liên hệ chúng tôi.

Katie is a Search expert and author of this help page.

Katie là chuyên gia về Tìm kiếm và tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi về trang này cho cô ấy bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.