Používanie Kníh Google

V Knihách Google môžete čítať knihy a časopisy, sťahovať ich, citovať ich alebo prekladať. Niektoré knihy poskytujú vydavatelia, iné sú naskenované v rámci projektu Knižnica.

Čítanie kníh a časopisov

 1. Prejdite do Kníh Google.
 2. Vyhľadajte názov, autora, ISBN alebo kľúčové slová.
 3. Kliknite na názov. Zobrazia sa základné informácie a časť knihy, prípadne celý jej obsah. Ďalšie informácie o tom, akú časť knihy si môžete prezrieť

Stiahnutie, citovanie alebo preloženie knihy

 1. Prejdite do Kníh Google.
 2. Vyhľadajte názov, autora, ISBN alebo kľúčové slová.
 3. Kliknite na knihu.
 4. Postupujte podľa pokynov nižšie podľa toho, čo chcete urobiť.

Stiahnutie knihy

Niektoré knihy a časopisy si môžete stiahnuť zdarma a prečítať si ich neskôr, prípadne ich vytlačiť.

 1. Prejdite do Kníh Google.
 2. Zadajte do vyhľadávacieho poľa názov, autora, ISBN alebo kľúčové slová.
 3. Kliknite na knihu.
 4. Vľavo hore umiestnite kurzor myši na položku eKniha – zdarma.
 5. Kliknite vedľa položky Stiahnuť na možnosť PDF alebo EPUB.

Ak sa vám položka eKniha – zdarma nezobrazuje, kliknite na možnosť Kúpiť eKnihu. Zobrazí sa možnosť kúpiť danú knihu.

Citovanie knihy

 1. Na ľavej strane kliknite na položku O tejto knihe.
 2. Posuňte zobrazenie nadol na časť Bibliografické informácie. Nájdete tam informácie, ktoré môžete použiť na citovanie knihy.

Kopírovanie alebo preklad časti knihy

 1. V hornej časti stránky kliknite na možnosť Vystrihnúť Vystrihnúť. Táto možnosť nie je k dispozícii pre všetky knihy.
 2. Vyberte text v knihe.
  • Ak chcete text kopírovať ako slová, prejdite do časti Výber textu, vyberte požadovaný obsah a skopírujte ho.
  • Ak chcete text skopírovať ako obrázok, prejdite do časti Obrázok alebo Vložiť a skopírujte webovú adresu.
  • Ak chcete text preložiť, kliknite na možnosť Preložiť.

Ak sa vám možnosť na kopírovanie alebo preloženie textu nezobrazuje, vydavateľ ho v prípade danej knihy nesprístupnil.

Riešenie bežných problémov

Kniha alebo časopis sa nezobrazuje

Vyskúšajte tieto bežné riešenia:

 1. Vypnite všetky doplnky alebo rozšírenia blokujúce reklamy. Ďalšie informácie o tom, ako vypnúť rozšírenia
 2. Otvorte Knihy Google v inom prehliadači, napríklad Chrome alebo Safari.
 3. Postupujte podľa pokynov na vymazanie vyrovnávacej pamäte a súborov cookie v prehliadači.

Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte nás.

Nezobrazuje sa celá kniha

Vlastník nesúhlasí so zobrazením celej knihy alebo nebola úplne naskenovaná.

 • Ak chcete knihu nájsť v knižnici: Kliknite vľavo na položky Získať tlačenú verziu tejto knihy a potom Nájsť v knižnici.
 • Ak chcete knihu kúpiť online: Kliknite vľavo na položky Získať tlačenú verziu tejto knihy, potom vyberte predajcu.
 • Ak sa domnievate, že kniha je vo vašej krajine voľným dielom, požiadajte nás, aby sme to skontrolovali.
 • Ak ste vlastníkom danej knihy alebo časopisu a chcete povoliť, aby sa z nej v Knihách Google zobrazovalo viac, nárokujte si práva na knihu.