Tìm kiếm nâng cao

Thu hẹp kết quả tìm cho các tìm kiếm phức tạp bằng cách sử dụng trang Tìm kiếm nâng cao. Ví dụ: bạn có thể tìm thấy các trang web được cập nhật trong vòng 24 giờ qua hoặc hình ảnh đen trắng.

Tìm kiếm nâng cao

 1. Truy cập trang Tìm kiếm nâng cao.
 2. Nhập cụm từ tìm kiếm của bạn vào phần "Tìm trang có".
 3. Chọn bộ lọc bạn muốn sử dụng trong phần "Sau đó, thu hẹp kết quả của bạn bằng". Bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều bộ lọc.
 4. Nhấp vào Tìm kiếm nâng cao.
Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng nhiều bộ lọc trong số này trong hộp tìm kiếm với toán tử tìm kiếm.

Bộ lọc Tìm kiếm nâng cao bạn có thể sử dụng

Trang web
 • Ngôn ngữ
 • Vùng
 • Ngày cập nhật lần cuối
 • Trang web hoặc miền
 • Nơi cụm từ tìm kiếm xuất hiện trên trang
 • Tìm kiếm an toàn
 • Cấp độ đọc
 • Loại tệp
 • Quyền sử dụng (tìm trang bạn có quyền sử dụng)
Hình ảnh
 • Kích thước
 • Tỷ lệ cỡ ảnh
 • Màu
 • Loại (khuôn mặt, hoạt hình, v.v.)
 • Trang web hoặc miền
 • Loại tệp
 • Tìm kiếm an toàn
 • Quyền sử dụng (tìm hình ảnh bạn có quyền sử dụng)
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?