Thay đổi ngôn ngữ của bạn trên Google

Bạn có thể chọn ngôn ngữ mình sử dụng cho các sản phẩm của Google và kết quả tìm kiếm.

Ứng dụng Google

Để thay đổi ngôn ngữ ứng dụng Google sử dụng, hãy thay đổi cài đặt ngôn ngữ của điện thoại. Khi bạn thay đổi cài đặt này, thao tác này sẽ thay đổi ngôn ngữ của tất cả ứng dụng trên điện thoại.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Cài đặt Cài đặt.
 2. Nhấn vào phần Cài đặt chung sau đó Ngôn ngữ & vùng sau đó  Ngôn ngữ của iPhone hoặc iPad.
 3. Chọn ngôn ngữ bạn muốn.
 4. Nhấn vào Hoàn tất.

Trình duyệt dành cho thiết bị di động

Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt, như Chrome hoặc Safari, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy truy cập vào trang Cài đặt tìm kiếm.
 2. Chọn cài đặt ngôn ngữ.
  • Ngôn ngữ trong các sản phẩm của Google: Tùy chọn cài đặt này làm thay đổi ngôn ngữ cho giao diện Google, kể cả thông báo và các nút trên màn hình.
  • Ngôn ngữ của kết quả tìm kiếm: Tùy chọn cài đặt này cho phép bạn chọn thêm ngôn ngữ để xem kết quả tìm kiếm bằng ngôn ngữ đó. Chúng tôi cố gắng tự động tìm kết quả viết bằng ngôn ngữ bạn đã chọn ở trên, nhưng bạn luôn có thể chọn thêm ngôn ngữ.
 3. Nhấn vào phần Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?