שינוי השפה שלך ב-Google

ניתן לבחור את השפה שבה משתמשים במוצרי Google ובתוצאות החיפוש.

Google app

  1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את Google app חיפוש Google.
  2. בפינה הימנית העליונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז הגדרות ואז שפה ואזור ואז שפת החיפוש.
  3. מקישים על השפה שבה רוצים להציג תוצאות חיפוש.

דפדפן בנייד

אם אתם משתמשים בדפדפן, כגון Chrome, פעלו לפי השלבים הבאים:

  1. בטלפון או בטאבלט Android, עוברים לדף הגדרות חיפוש.
  2. בוחרים את הגדרות השפה.
    • שפה במוצרי ‏Google‏: הגדרה זו משנה את השפה לממשק Google, כולל הודעות ולחצנים במסך.
    • שפה של תוצאות חיפוש: הגדרה זו מאפשרת לבחור שפות נוספות להצגת תוצאות חיפוש. אנחנו משתדלים למצוא באופן אוטומטי תוצאות בשפה שבחרתם בהגדרות שלמעלה, אבל תמיד אפשר לבחור שפות נוספות.
  3. מקישים על שמירה.

שינוי השפה שתשמש אתכם ב-Discover

לרשותכם מידע על התאמה אישית של השפה שתוצג ב-Discover.