Tạo hoặc xóa lời nhắc

Bạn có thể tạo lời nhắc cho các công việc và nhận thông báo vào thời gian hoặc địa điểm bạn muốn.

Tạo lời nhắc

Để tạo lời nhắc trong ứng dụng Google, hãy thực hiện theo các bước sau:

  • Nhấn vào biểu tượng Nói Nói. Sau đó, hãy nói "remind me to" (hãy nhắc tôi) và nội dung bạn muốn được nhắc.
  • Trên Màn hình chính, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Lời nhắc sau đó ThêmThêm.
  • Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập remind me to (hãy nhắc tôi) và nội dung bạn muốn được nhắc

Xóa lời nhắc

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
  2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Lời nhắc.
  3. Nhấn vào một lời nhắc sắp đến sau đó OK.

Xem thông tin khác sắp diễn ra

Để xem lời nhắc về các sự kiện sắp đến và những điều cần theo dõi, hãy nhấn vào biểu tượng Bản cập nhật cá nhân. Tìm hiểu cách nhận thông tin về các sự kiện sắp đến từ Trợ lý Google.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?