สร้างหรือลบการช่วยเตือน

คุณสร้างการช่วยเตือนเกี่ยวกับงานและรับการแจ้งเตือนในเวลาหรือสถานที่ที่คุณต้องการได้

สร้างการช่วยเตือน

การสร้างการช่วยเตือนในแอป Google มีวิธีดังนี้

  • แตะ "พูด" พูด และพูดว่า "เตือนฉันให้" ตามด้วยสิ่งที่คุณต้องการให้เตือน
  • ที่หน้าจอหลัก ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ช่วยเตือน จากนั้น เพิ่ม เพิ่ม
  • ในช่องค้นหา ให้พิมพ์เตือนฉันให้ ตามด้วยสิ่งที่คุณต้องการให้เตือน

ลบการช่วยเตือน

  1. เปิดแอป Google Google Search ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ช่วยเตือน
  3. แตะการช่วยเตือนที่กำลังจะเกิดขึ้น จากนั้น ตกลง

ดูข้อมูลสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอื่นๆ

หากต้องการดูการช่วยเตือนกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงและสิ่งที่ต้องติดตาม ให้แตะ อัปเดตสำหรับคุณโดยเฉพาะ วิธีดูข้อมูลสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจาก Google Assistant

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร