יצירה או מחיקה של תזכורת

אפשר ליצור תזכורות עבור משימות ולקבל הודעה בזמן או במקום שתבחרו.

יצירת תזכורת

כדי ליצור תזכורת ב-Google app:

  • מקישים על סמל המיקרופון דיבור. לאחר מכן, אומרים "remind me to" ואת מה שרוצים לקבל עבורו תזכורת.
  • במסך הבית, מקישים על 'עוד' עוד ואז תזכורות ואז הוספה הוספה.
  • מקלידים בתיבת החיפוש אני רוצה לקבל תזכורת, ואת הנושא שלגביו רוצים לקבל תזכורת.

מחיקת תזכורת

  1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את Google app חיפוש Google.
  2. מקישים על 'עוד' עוד ואז תזכורות.
  3. מקישים על תזכורת קרובה ואז אישור.

הצגת מידע נוסף על אירועים קרובים

כדי להציג תזכורות לגבי אירועים קרובים ופריטים שצריכים לזכור, מקישים על עדכונים אישיים. איך לקבל מידע על אירועים קרובים מ-Google Assistant.