ایجاد یا حذف یادآوری

می‌توانید برای کارها یادآوری ایجاد کنید و در زمان یا مکانی که می‌خواهید، اعلان دریافت کنید.

ایجاد یادآوری

  1. روی «صحبت کردن» بلندخوانی ضربه بزنید؛ سپس، بعد از گفتن «remind me to» (به من یادآوری کن که) آنچه را می‌خواهید به شما یادآوری شود بگویید؛
  2. در صفحه اصلی، روی «بیشتر» بیشتر و سپس یادآوری‌ها و سپس افزودن افزودن ضربه بزنید؛
  3. در چارگوش جستجو، remind me to (به من یادآوری کن که) و سپس آنچه را که می‌خواهید درباره آن به شما یادآوری شود تایپ کنید.

حذف یادآوری

  1. در iPhone یا iPad، برنامه Google جستجوی Google را باز کنید؛
  2. روی More (بیشتر) بیشتر و سپس Reminders (یادآوری‌ها) ضربه بزنید؛
  3. روی یادآوری آتی و سپس تأیید ضربه بزنید.
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
100334
false