ایجاد یا حذف یادآوری

می‌توانید برای کارها یادآوری ایجاد کنید و در زمان یا مکانی که می‌خواهید، اعلان دریافت کنید.

ایجاد یادآوری

برای ایجاد یادآوری در برنامه Google:

  • روی «صحبت کردن» بلندخوانی ضربه بزنید. سپس، بعد از گفتن «remind me to» (به من یادآوری کن که) آنچه را می‌خواهید به شما یادآوری شود بگویید؛
  • در صفحه اصلی، روی «بیشتر» بیشتر و سپس یادآوری‌ها و سپس «افزودن» افزودن ضربه بزنید.
  • در جعبه جستجو، remind me (به من یادآوری کن) و سپس آنچه را که می‌خواهید درباره آن به شما یادآوری شود تایپ کنید.

حذف یادآوری

  1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google جستجوی Google را باز کنید؛
  2. روی «بیشتر» بیشتر و سپس یادآوری‌ها ضربه بزنید؛
  3. روی یادآوری آتی موردنظر و سپس تأیید ضربه بزنید.

مشاهده سایر اطلاعات آتی

برای مشاهده یادآوری‌های رویدادهای آتی و موارد جهت ردیابی، روی به‌روزرسانی‌های شخصی ضربه بزنید. با نحوه دریافت اطلاعات آتی از «دستیار Google» آشنا شوید