Tìm hình ảnh được phép sử dụng

Khi thực hiện tìm kiếm trên Google, bạn có thể lọc kết quả để tìm hình ảnh, video hoặc văn bản mà bạn có quyền sử dụng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng bộ lọc Tìm kiếm nâng cao có tên là "quyền sử dụng" cho phép bạn biết khi nào bạn có thể sử dụng, chia sẻ hoặc sửa đổi nội dung nào đó bạn tìm thấy trực tuyến.

Tìm hình ảnh, văn bản và video mà bạn có thể sử dụng lại

  1. Truy cập Tìm kiếm hình ảnh nâng cao để tìm kiếm hình ảnh hoặc Tìm kiếm nâng cao để tìm kiếm bất kỳ thông tin nào khác.
  2. Trong hộp "tất cả các từ này", nhập nội dung mà bạn muốn tìm kiếm.
  3. Trong phần "Quyền sử dụng", hãy sử dụng menu thả xuống để chọn loại giấy phép mà bạn muốn nội dung có.
  4. Chọn Tìm kiếm nâng cao.

Lưu ý: Trước khi sử dụng lại nội dung, hãy đảm bảo rằng giấy phép của nội dung đó hợp pháp và kiểm tra các điều khoản chính xác về việc sử dụng lại. Ví dụ: giấy phép có thể yêu cầu bạn trích dẫn tên tác giả khi sử dụng lại một hình ảnh. Google không thể phân biệt nhãn giấy phép có hợp pháp hay không, vì vậy chúng tôi không biết nội dung đó có được cấp phép hợp pháp không.

Các loại quyền sử dụng

  • Sử dụng hoặc chia sẻ miễn phí: Cho phép bạn sao chép hoặc phân phối lại nội dung của kết quả nếu nội dung được giữ nguyên.
  • Sử dụng, chia sẻ hoặc sửa đổi miễn phí: Cho phép bạn sao chép, sửa đổi hoặc phân phối lại theo những cách thức được nêu rõ trong giấy phép.
  • Thương mại: Nếu bạn muốn sử dụng nội dung cho mục đích thương mại, hãy nhớ chọn tùy chọn có chứa từ "thương mại".

Cách hoạt động của quyền sử dụng

Quyền sử dụng giúp bạn tìm nội dung mà bạn có thể sử dụng vượt quá phạm vi sử dụng hợp pháp. Chủ sở hữu trang web có thể sử dụng giấy phép để cho bạn biết có thể sử dụng lại nội dung trên trang web của họ hay không và cách sử dụng lại nội dung đó.

Bộ lọc quyền sử dụng trong Tìm kiếm nâng cao hiển thị cho bạn nội dung được gắn nhãn có giấy phép Creative Commons hoặc giấy phép tương tự hay thuộc miền công cộng. Đối với hình ảnh, bộ lọc quyền sử dụng cũng hiển thị cho bạn hình ảnh có giấy phép Tài liệu tự do GNU.

Báo cáo quyền sử dụng không đúng

Nếu bạn thấy nội dung có quyền sử dụng không đúng trong kết quả tìm kiếm, hãy cho chúng tôi biết trong Diễn đàn Google Tìm kiếm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?