Vyhľadanie obrázkov, ktoré môžete používať a zdieľať

Vo Vyhľadávaní Google môžete filtrovať výsledky tak, aby ste našli obrázky s licenciami na opätovné použitie.

Dôležité: Na obrázky sa môžu vzťahovať autorské práva. Nižšie nájdete postup, ako nájsť obsah na opätovné použitie.

Kontrola licencie a zmluvných podmienok opätovného použitia

Než určitý obsah znova použijete, skontrolujte, či je licencia legitímna, a prečítajte si konkrétne podmienky opätovného použitia. Licencia môže napríklad vyžadovať, aby ste pri použití obrázka uviedli meno jeho autora.

Odporúčame vykonať tieto akcie:

 • Ak chcete nájsť obrázky s priloženými informáciami o licencii, použite filter Práva na používanie. Google filtruje obrázky podľa licencie na základe informácií poskytnutých webmi, ktoré tieto obrázky hostia, alebo poskytovateľom obrázkov.
 • Vždy si overte informácie o licencii obrázka. Môžete prejsť na odkaz Podrobnosti licencie a spolu s poskytovateľom licencie a webom hostiacim obrázkom skontrolovať ich presnosť.

Vyhľadanie obrázkov s dostupnými informáciami o spôsobe ich opätovného použitia

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom prejdite na images.google.com.
 2. Vyhľadajte nejaký obrázok.
 3. V paneli s nástrojmi pod vyhľadávacím poľom prejdite na sekciu Práva na používanie. 
 4. Ak chcete zúžiť výsledky na obrázky s dostupnými informáciami o licencii, klepnite na Práva na používanie a potom a vyberte typ licencie. Ďalšie informácie o typoch práv na používanie
 5. Klepnite na požadovaný obrázok.
 6. Ak chcete nájsť informácie o tom, ako získať na obrázok licenciu a ako ho používať, klepnite pod ním na Podrobnosti licencie.

Zdieľanie obrázka

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom prejdite na images.google.com.
 2. Vyhľadajte nejaký obrázok.
 3. Obrázok pridržte.
 4. Klepnite na Zdieľať Zdieľať.

Typy práv na používanie

V prípade každého filtra Práva na používanie môžete obmedziť výsledky na obrázky s priloženými podrobnosťami o licencii, ktoré zahrnujú údaje o tom, ako získať licenciu a používať obrázok.

Postup vyhľadania podrobností o licencii: vyberte ľubovoľný obrázok a potom pod ním vyberte Podrobnosti licencie. Pred použitím všetkých obrázkov odporúčame, aby ste vždy skontrolovali požiadavky na udelenie licencie.

 • Licencie Creative Commons: tieto obrázky sú zvyčajne bezplatné, ale vyžadujú uvedenie zdroja. Môžu mať tiež obmedzenia spôsobu použitia alebo kontextu, v rámci ktorého ich môžete použiť. Licencia obrázka môže napríklad uvádzať, že ho nemôžete upraviť ani použiť na komerčné účely.
 • Komerčné alebo iné licencie: tieto obrázky majú licencie, ktoré nie sú licenciami Creative Commons, a môžu pochádzať buď z bezplatných webov, alebo z komerčných webov, ktoré vyžadujú platbu.

Ako fungujú práva na používanie

Práva na používanie vám pomáhajú nájsť obsah, ktorý môžete používať mimo princípu fair use. Vlastníci webov môžu používať licencie, prostredníctvom ktorých vás informujú, či a akým spôsobom môžete obsah z ich stránok opätovne použiť.

Nahlásenie nesprávnych práv na používanie

V prípade zneužitia vašich autorských práv si prečítajte požiadavky oznámenia o porušení autorských práv alebo podajte sťažnosť.