חיפוש תמונות מותרות לשימוש

כשאתה מבצע חיפוש ב-Google, אתה יכול לסנן את התוצאות כדי למצוא תמונות, סרטונים או טקסט שיש לך הרשאה להשתמש בהם. לשם כך, עליך להשתמש במסנן החיפוש המתקדם שנקרא 'זכויות שימוש'. מסנן זה מאפשר לך לדעת אם מותר להשתמש בתוכן שאתה מוצא באינטרנט, לשתף אותו או לערוך בו שינויים.

חיפוש תמונות, טקסט וסרטונים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר

  1. עבור לחיפוש תמונות מתקדם כדי לחפש תמונות, או לחיפוש מתקדם כדי לחפש כל דבר אחר.
  2. הקלד את מילות החיפוש בתיבה 'כל המילים הבאות'.
  3. בקטע 'זכויות שימוש', השתמש בתפריט הנפתח כדי לבחור את סוג הרישיון הרצוי לשימוש בתוכן.
  4. בחר בחיפוש מתקדם.

הערה: לפני שאתה עושה שימוש חוזר בתוכן, ודא שהרישיון שלו חוקי ובדוק את תנאי השימוש המדויקים. לדוגמה, ייתכן שהרישיון דורש שתציין את שמו של היוצר כאשר אתה משתמש בתמונה. Google אינה יכולה לקבוע אם תווית הרישיון חוקית, כך שאיננו יודעים אם התוכן מורשה באופן חוקי.

סוגים של זכויות שימוש

  • זמין לשימוש או לשיתוף חופשי: סוג זה מאפשר לך להעתיק או להפיץ מחדש את התוכן אם התוכן נשאר ללא שינוי.
  • זמין לשימוש, לשיתוף או לשינוי חופשי: סוג זה מאפשר לך להעתיק, לשנות או להפיץ מחדש את התוכן באופנים שצוינו ברישיון.
  • זמין לשימוש מסחרי: אם אתה מעוניין לעשות בתוכן שימוש מסחרי, הקפד לבחור באפשרות הכוללת את המילה "מסחרי".

זכויות שימוש - איך זה עובד

זכויות שימוש עוזרות לך למצוא תוכן שאתה יכול להשתמש בו הרבה מעבר לשימוש רגיל. בעלי אתרים יכולים להשתמש ברישיונות כדי לציין אם ניתן לעשות שימוש חוזר בתוכן שבאתרים שלהם, ובאיזה אופן.

מסנן זכויות השימוש בחיפוש המתקדם מציג לך תוכן המסווג עם רישיון Creative Commons‏ או רישיון דומה, או תוכן שזמין בדומיין הציבורי. עבור תמונות, מסנן זכויות השימוש מציג גם תמונות המסווגות עם הרישיון GNU Free Documentation.

דיווח על זכויות שימוש שגויות

אם אתה מוצא בתוצאות החיפוש תוכן עם זכויות שימוש שגויות, דווח על כך בפורום של חיפוש Google.