Maghanap ng mga larawang libreng magagamit

Kapag gumawa ka ng Paghahanap sa Google, maaari mong i-filter ang iyong mga resulta upang makahanap ng mga larawan, video, o teksto na mayroon kang pahintulot na gamitin. Upang gawin ito, gumamit ng isang filter na Advanced na Paghahanap na tinatawag na "mga karapatan sa paggamit" na nagpapaalam sa iyo kung kailan mo maaaring gamitin, ibahagi, o baguhin ang isang bagay na nahanap mo online.

Maghanap ng mga larawan, teksto at video na maaari mong gamiting muli

  1. Pumunta sa Advanced na Paghahanap ng Larawan para sa mga larawan o sa Advanced na Paghahanap para sa anumang iba pa.
  2. Sa kahong "lahat ng salitang ito," i-type kung ano ang gusto mong hanapin.
  3. Sa seksyong "Mga karapatan sa paggamit", gamitin ang drop-down upang piliin kung ano ang uri ng lisensya ang gusto mong taglayin ng content.
  4. Piliin ang Advanced na Paghahanap.

Tandaan: Bago muling gamitin ang content, tiyaking lehitimo ang lisensya nito at suriin ang mga eksaktong tuntunin sa muling paggamit. Halimbawa, maaaring kailanganin ng lisensya na banggitin mo ang gumawa ng larawan kapag ginamit mo ang larawan. Hindi matutukoy ng Google kung lehitimo ang label ng lisensya, kaya hindi namin alam kung may legal na lisensya ang content.

Mga uri ng karapatan sa paggamit

  • Libreng gamitin o ibahagi: Pinapayagan kang kopyahin o muling ipamahagi ang content nito kung mananatiling walang pagbabago ang content.
  • Libreng gamitin, ibahagi o baguhin: Pinapayagan kang kopyahin, baguhin, o muling ipamahagi ito sa mga paraang tinukoy sa lisensya.
  • Pangkomersyal: Kung gusto mo ng content para sa komersyal na paggamit, tiyaking pumili ng opsyong mayroong salitang "pangkomersyal."

Paano gumagana ang mga karapatan sa paggamit

Nakakatulong sa iyo ang mga karapatan sa paggamit na mahanap ang content na maaari mong gamitin sa labas ng patas na paggamit. Maaaring gumamit ang mga may-ari ng site ng mga lisensya upang ipaalam sa iyo kung maaaring gamiting muli at paano maaaring gamiting muli ang kanilang content.

Ipinapakita sa iyo ng filter ng mga karapatan sa paggamit sa Advanced na Paghahanap ang content na maaaring may label na Creative Commons o katulad na lisensya, o nasa pampublikong domain. Para sa mga larawan, nagpapakita din sa iyo ang filter ng mga karapatan sa paggamit ng mga larawan na may label na lisensya na GNU Free Documentation.

Mag-ulat ng mga hindi tamang karapatan sa paggamit

Kung makakita ka ng content ng mayroong mga maling karapatan sa paggamit sa mga resulta ng paghahanap, ipaalam sa amin sa Forum ng Google Search.