Thay đổi tùy chọn cài đặt của ứng dụng Google

Bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt cho ứng dụng Google, bao gồm tùy chọn cài đặt dành cho tìm kiếm bằng giọng nói, các nội dung tìm kiếm trước đây, tính năng Tìm kiếm an toàn và thông báo. Các tùy chọn cài đặt có sẵn có thể khác nhau tùy theo phiên bản ứng dụng và thiết bị.

Mở trình đơn cài đặt

 1. Mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
 2. Nhấn biểu tượng Thêm 더보기 sau đó Cài đặt sau đó Tìm kiếm Tìm kiếm.
 3. Tìm kiếm một tùy chọn cài đặt.

Những tùy chọn cài đặt bạn có thể thay đổi

Chung

Bạn có thể bật các tính năng này đối với:

 • Các trang gần đây: Theo dõi các trang bạn truy cập gần đây để có thể nhanh chóng tìm lại sau này.
 • Tùy chỉnh nội dung tìm kiếm khi đã đăng xuất: Cho phép Google cung cấp cho bạn các thông tin đề xuất và kết quả phù hợp hơn dựa trên các nội dung tìm kiếm của bạn khi bạn đăng xuất. 
 • Kết quả cá nhân: Nhận kết quả tìm kiếm trên các sản phẩm Google mà bạn sử dụng.
 • Khám phá: Nhận tin bài liên quan đến mối quan tâm của bạn trong ứng dụng Google.
 • Trình tiết kiệm dữ liệu: Hạn chế một số tính năng, như Khám phá, thường xuyên làm mới, để giúp bạn tiết kiệm dữ liệu.
 • Tự động hoàn thành dựa trên nội dung tìm kiếm thịnh hành: Bạn có thể nhận kết quả tìm kiếm nhanh hơn qua các nội dung tìm kiếm địa phương hoặc thịnh hành.
 • Tìm kiếm an toàn: Lọc nội dung không phù hợp khỏi kết quả tìm kiếm. Tìm hiểu thêm về Tìm kiếm an toàn.
 • Luôn thử lại các tìm kiếm ngoại tuyến: Bắt đầu tìm kiếm trong khi bạn không kết nối với Internet. Khi bạn kết nối lại, Google sẽ lấy kết quả và thông báo cho bạn.
 • Mở trang web trong ứng dụng: Vẫn ở trong ứng dụng Google khi bạn mở kết quả tìm kiếm hoặc câu chuyện từ nguồn cấp dữ liệu.
 • Tự động phát bản xem trước video: Phát video tự động mà không có âm thanh.
 • Biệt hiệu: Thêm biệt hiệu của một người vào danh bạ để dễ dàng tìm thấy người đó.
 • Giao diện: Tùy chọn cài đặt này chưa hỗ trợ tất cả các thiết bị. Nếu tùy chọn cài đặt này có trên thiết bị của bạn, hãy chọn giao diện sáng hoặc tối, hoặc giao diện tương ứng với giao diện mặc định của hệ thống. Tùy chọn cài đặt này áp dụng cho cả ứng dụng Google Google Tìm kiếm và ứng dụng Podcasts Google Podcasts. Ví dụ: nếu bạn chọn giao diện "Tối" cho ứng dụng Google, thì chế độ tối cũng sẽ bật trên ứng dụng Podcast.
 • Chỉnh sửa và chia sẻ ảnh chụp màn hình: Chỉnh sửa và chia sẻ ảnh chụp màn hình mà không cần rời khỏi Ứng dụng Google.
Thông báo
 • Hiển thị thông báo: Để bật hoặc tắt tất cả thông báo, hãy nhấn vào Hiển thị thông báo.
 • Trợ lý: Tắt hoặc bật thông báo của Trợ lý, chẳng hạn như thông báo chủ động hoặc nội dung đề xuất.
 • Thông báo khác: Tắt hoặc bật các thông báo như thông báo giao thông, lời nhắc, thông tin cập nhật về thời tiết và các thông báo khác.
Trợ lý Google
 • Thông tin cá nhân: Đặt địa điểm của bạn, phương thức thanh toán và tùy chọn thời tiết. Bạn có thể nhấn vào Đặt chỗ để xem nhà hàng, chuyến bay và các thông tin đặt chỗ khác có trong Tài khoản Google của mình.
 • Trợ lý: Đặt tùy chọn ngôn ngữ, thói quen và nội dung cập nhật email của bạn.
 • Dịch vụ: Kết nối TV, loa hoặc dịch vụ truyền trực tuyến với Trợ lý Google.
 • Home: Kết nối với Google Home.
Giọng nói

Thay đổi các tùy chọn cài đặt kiểm soát tìm kiếm bằng giọng nói và thao tác thoại.

 • Ngôn ngữ: Ngôn ngữ để hiển thị kết quả tìm kiếm bằng giọng nói giống với ngôn ngữ tìm kiếm bằng giọng nói của bạn.
 • Đọc to kết quả: Bạn có thể quyết định xem mình muốn nghe thông tin phản hồi bằng giọng nói chỉ với một số nội dung tìm kiếm hay tất cả các nội dung tìm kiếm bằng giọng nói.
 • Nhận dạng giọng nói ngoại tuyến: Tải thêm ngôn ngữ xuống để sử dụng khi bạn không kết nối với Internet.
 • Ẩn các từ gây xúc phạm: Bạn có thể ẩn các từ gây xúc phạm mà bạn tìm kiếm và Google sẽ thay thế các từ này bằng dấu hoa thị (*) trong hộp tìm kiếm.
 • Voice Match: Chọn màn hình mà bạn có thể nói “Ok Google”. Tìm hiểu thêm về Ok Google.
 • Tìm kiếm bằng giọng nói trên thiết bị Bluetooth: Sử dụng tính năng tìm kiếm bằng giọng nói khi bạn có tai nghe Bluetooth đã kết nối.
 • Tai nghe Bluetooth: Sử dụng giọng nói của bạn qua tai nghe Bluetooth khi có tai nghe đã kết nối.
Ngôn ngữ và khu vực
 • Ngôn ngữ tìm kiếm: Chọn ngôn ngữ cho kết quả tìm kiếm. Tùy chọn cài đặt này cho phép bạn chọn thêm ngôn ngữ để xem kết quả tìm kiếm.
 • Khu vực tìm kiếm: Khi bạn tìm kiếm trên Google, kết quả sẽ thay đổi theo khu vực hiện tại của bạn. Bạn có thể chọn để xem kết quả cho các quốc gia khác.
Vị trí 

Nếu bạn tắt vị trí thì kết quả tìm kiếm có thể ít liên quan hơn và một số tính năng sẽ không hoạt động.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm 더보기.
 3. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào hồ sơ của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn .
 4. Nhấn vào Dữ liệu và cá nhân hóa sau đó Lịch sử vị trí.
 5. Tắt tính năng Lịch sử vị trí.

Tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cài đặt vị trí của ứng dụng Google trên thiết bị bạn sử dụng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?