Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Ändra inställningar i Google-appen

Du kan ändra inställningarna i Google-appen, till exempel för röstsökning, tidigare sökningar, SafeSearch och aviseringar. Vissa sökinställningar är inte tillgängliga på alla enheter.

Hitta inställningsmenyn

 1. Öppna Google-appen Google .
 2. Tryck på menyn Meny uppe till vänster och sedan Inställningar.

Inställningar som går att ändra

Konton och sekretess
 • Google-konto: Välj det Google-konto du vill använda. Obs! Logga ut om du vill ta bort kontot från appen.
 • Historik i Google-kontot: Visa eller radera tidigare sökningar och annan aktivitet som sparas i ditt Google-konto, inklusive saker du söker efter, röstsökningar, röstkommandon och platser du besöker.
 • SafeSearch-filter: Filtrera bort resultat av sexuell karaktär från sökresultaten.
 • Tillgänglighet: Aktivera text med hög kontrast.
 • Hjälp oss att göra Google bättre: Om flödet är aktiverat i Google-appen kan du välja att skicka uppgifter till Google och bidra till en bättre användarupplevelse.
Språk för sökning

Ange det språk som du vill att sökresultaten ska visas på. Röstsökningsresultat visas på samma språk som du använde vid röstsökningen.

Röstsökning

Ändra inställningarna som styr röstsökning och röstkommandon.

 • Språk: Röstsökningsresultat visas på samma språk som du använde vid röstsökningen.
 • Upplästa svar: För vissa sökningar kan du få svaren upplästa.
 • Identifiering av ”Ok Google”: Välj vilka skärmar du kan starta en röstsökning på genom att säga ”Ok Google”.
 • Taligenkänning offline: Hämta fler språk för taligenkänning som du vill använda när du är offline.
 • Blockera stötande ord: Stötande ord som du söker efter ersätts med asterisker (*) i sökrutan.
 • Bluetooth-mikrofonlurar: Använd Bluetooth-mikrofonlurar när sådana har anslutits.
I appar

Om du vill att information som finns i appar ska kunna visas i sökförslag och sökresultat markerar du kryssrutorna för dem. Om du till exempel har markerat kryssrutan bredvid appen Kontakter och söker efter din mammas namn kan hennes kontaktuppgifter visas bland sökförslagen och i sökresultatet. Läs mer om att söka i appar.

Flödet
 • Aktivera eller inaktivera flödet: Aktivera eller inaktivera flödet i Google-appen. Om flödet inaktiveras visas inga kort i Google-appen, men det går ändå att söka med den. Obs! Den här funktionen stöds inte längre i nyare versioner av Google-appen. 
 • Hantera korthistorik: Visa eller radera korthistorik, inklusive kort som har visats i flödet och uppgifter om vad du gjorde när de visades.
 • Radera kortinställningar: Med den här inställningen inaktiveras anpassade inställningar (till exempel de sportlag du gillar) och flödet på alla enheter.
 • Aviseringar: Aktivera den här inställningen om du vill få aviseringar för kort i flödet, till exempel om trafikstockningar och ändrade flygtider. Det går även att välja att en ljudsignal ska spelas upp eller att mobilen ska vibrera när aviseringen visas.