Gamitin ang Google Search, Google app, at Discover sa pantrabaho o pampaaralang account

Puwede mong gamitin ang Google Search, ang Google app, at ang Discover sa Google app o google.com sa isang pantrabaho o pampaaralang account. Pero posibleng kailanganin mong hilingin sa iyong admin na i-on ang ilang partikular na setting.

Hilingin sa iyong admin na mag-on ng mga setting

Para lubos na magamit ang Google Search at sa Google app sa iyong pantrabaho o pampaaralang account, hilingin sa admin mo na i-on ang lahat ng setting na ito para sa iyo.

  1. Mga Serbisyo ng Search at Assistant
    Para magamit mo ang iyong Google Account sa Google Search at sa Google app, kailangang naka-on ang "Mga Serbisyo ng Search at Assistant." Pagkatapos, magagamit mo ang iyong Google Account para i-customize ang karanasan mo sa Search.
  2. Aktibidad sa Web at App
    Para magamit mo ang ilang serbisyo sa Google Search at sa Google app, kailangang naka-on ang "Aktibidad sa Web at App." Pagkatapos, ise-save sa iyong Google Account ang mga paghahanap, history ng pag-browse, at iba pang aktibidad mo.
  3. Kontrol ng Google Now
    Para magamit mo ang Discover sa Google app, kung gumagamit ng Pamamahala ng Google Mobile ang iyong trabaho o paaralan, kailangan ding naka-on ang "Kontrol ng Google Now."

Alamin kung paano gamitin ang Google Search, Google app, at Discover