Upotreba Google pretraživanja, aplikacije Google i Discovera s poslovnim ili školskim računom

Google pretraživanje, aplikaciju Google i Discover u aplikaciji Google ili na stranici google.com možete upotrijebiti s poslovnim ili školskim računom. Možda ćete trebati zatražiti od administratora da uključi određene postavke.

Zamolite administratora da uključi postavke

Da biste u potpunosti iskoristili Google pretraživanje i aplikaciju Google sa svojim poslovnim ili školskim računom, zatražite od administratora da uključi sve ove postavke.

  1. Usluge pretraživanja i Asistenta
    Da biste upotrebljavali Google račun u Google pretraživanju i aplikaciji Google, trebate uključiti "Usluge pretraživanja i Asistenta". Zatim možete upotrebljavati svoj Google račun da biste prilagodili doživljaj Pretraživanja.
  2. Aktivnost na webu i u aplikacijama
    Da biste upotrebljavali određene usluge u Google pretraživanju i aplikaciji Google, trebate uključiti "Aktivnost na webu i u aplikacijama". Tada se vaša pretraživanja, povijest pregledavanja i druge aktivnosti spremaju na vaš Google račun.
  3. Kontrola usluge Google Now
    Ako vaša tvrtka ili škola upotrebljava Google upravljanje mobilnim uređajima, da biste upotrebljavali Discover u aplikaciji Google trebat ćete uključiti i "Kontrolu usluge Google Now".

Saznajte kako upotrebljavati Google pretraživanje, aplikaciju Google i Discover