Използване на Google Търсене, приложението Google и Discover със служебен или училищен профил

Можете да използвате Google Търсене, приложението Google и функцията Discover в него или на адрес google.com със служебен или училищен профил. Може обаче да се наложи да помолите администратора си да включи определени настройки.

Помолете администратора си да включи някои настройки

За да използвате Google Търсене и приложението Google пълноценно със служебния или училищния си профил, помолете администратора си да включи следните настройки за вас.

  1. Услуги на Търсене и Асистент
    За да използвате профила си в Google в Търсене и приложението Google, услугите на Търсене и Асистент трябва да са включени. След това можете да персонализирате практическата си работа при търсене посредством профила си в Google.
  2. Активност в мрежата и приложенията
    За да използвате някои услуги на Google Търсене и приложението Google, настройката „Активност в мрежата и приложенията“ трябва да е включена. Тогава търсенията, историята на сърфиране и останалата ви активност ще се запазват в профила ви в Google.
  3. Контрола за Google Now
    Ако работното ви място или учебното ви заведение се възползват от услугите ни за управление на мобилни устройства, за да използвате Discover в приложението Google, контролата за Google Now също трябва да е включена.

Научете как да използвате Google Търсене, приложението Google и Discover