Upotreba značajke Discover radi primanja obavijesti o interesima

Informacije o svojim interesima, na primjer o svojem omiljenom sportskom timu ili web-lokaciji vijesti, možete dobivati i bez pretraživanja.

Pregled Discovera

Discover možete vidjeti na nekoliko različitih načina:

 • U aplikaciji Google Google .
 • U pregledniku na stranici google.com na Android telefonu ili tabletu. Napomena: ova značajka možda nije dostupna na svim jezicima i u svim zemljama.
 • Ako imate Pixel, Nexus ili uređaj izdanja Google Play, na početnom zaslonu uređaja prijeđite prstom udesno.

Odabir željenih sadržaja za Discover

Možete promijeniti postavke da bi Google znao koje vrste obavijesti želite vidjeti na Discoveru. Saznajte kako prilagoditi sadržaje na Discoveru.

Isključivanje Discovera

Da bi se prestale prikazivati sve kartice, možete isključiti Discover.

Isključivanje Discovera u aplikaciji Google
 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google Google

 2. U donjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Postavke a zatim Općenito.
 3. Isključite Discover.

Isključivanje Discovera u pregledniku
 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite google.com
 2. Dodirnite Izbornik Izbornik a zatim Postavke a zatim Discover a zatim Ne prikazuj na početnoj stranici.
Napomena: ova značajka možda nije dostupna na svim jezicima i u svim zemljama.

Kako Google odlučuje što će vam prikazivati na Discoveru

Da bi odlučio što će se prikazivati na Discoveru, Google upotrebljava informacije s vašeg uređaja i drugih Googleovih proizvoda.

Google upotrebljava i podatke pohranjene na vašem Google računu. Ti se podaci temelje na postavkama koje možete mijenjati ili uključiti i isključiti. Te postavke mogu obuhvaćati:

 • Aktivnost na webu i u aplikacijama
 • Informacije uređaja (Da bi Google upotrebljavao te podatke, morate uključiti Aktivnost na webu i u aplikacijama.)
 • Povijest lokacija (Da bi Google upotrebljavao te podatke, morate uključiti Aktivnost na webu i u aplikacijama.)
 • Postavke lokacije: neke obavijesti na Discoveru prikazuju se na temelju lokacije vašeg doma. Ako lokacija vašeg doma nije dostupna, Google može upotrijebiti lokaciju vašeg posla ili trenutačnu lokaciju vašeg uređaja. Saznajte kako postaviti lokaciju doma i posla.