Χρήση της ροής στην εφαρμογή Google

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ροή στην εφαρμογή Google για να λάβετε τις σωστές πληροφορίες, τη σωστή ακριβώς στιγμή, χωρίς καν να τις αναζητήσετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία προτού φύγετε για τη δουλειά, να βρείτε δημοφιλή μέρη κοντά στην περιοχή σας, να δείτε την τρέχουσα βαθμολογία της αγαπημένης σας ομάδας.

Δείτε τη ροή σας

Μπορείτε να βλέπετε τη ροή σας με διάφορους τρόπους:

  • Στην εφαρμογή Google Google .
  • Εάν διαθέτετε συσκευή Pixel, Nexus ή συσκευή έκδοσης Google Play, σύρετε προς τα δεξιά από την Αρχική οθόνη της συσκευής σας.

Επιλέξτε τι θα εμφανίζεται στη ροή σας

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ώστε να υποδείξετε στην Google τι είδους ενημερώσεις θέλετε να εμφανίζονται στη ροή σας. Μάθετε πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τη ροή σας στην εφαρμογή Google.

Πώς αποφασίζει η Google τι θα εμφανίζει στη ροή σας

Προκειμένου να γνωρίζει τι θα εμφανίζει στη ροή σας, η Google χρησιμοποιεί πληροφορίες από τη συσκευή σας και από άλλα προϊόντα της Google.

Η Google χρησιμοποιεί επίσης τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον Λογαριασμό σας Google. Αυτά τα δεδομένα βασίζονται σε ρυθμίσεις που μπορείτε να τροποποιήσετε, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών
  • Πληροφορίες συσκευής (Προκειμένου η Google να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τη "Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών".)
  • Ιστορικό τοποθεσίας (Προκειμένου η Google να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών.)
  • Ρυθμίσεις τοποθεσίας: Ορισμένες ενημερώσεις στη ροή σας εμφανίζονται βάσει της τοποθεσίας της οικίας σας. Εάν η τοποθεσία οικίας σας δεν είναι διαθέσιμη, η Google ενδέχεται να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία της εργασίας σας ή την τρέχουσα τοποθεσία της συσκευής σας. Μάθετε πώς να ορίσετε την τοποθεσία οικίας και εργασίας σας.
Android iPhone και iPad