ใช้ฟีดในแอป Google

คุณสามารถใช้ฟีดในแอป Google เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องค้นหา เช่น คุณสามารถรับข้อมูลการจราจรก่อนเดินทางไปทำงาน ค้นหาสถานที่ยอดนิยมที่อยู่ใกล้ๆ ดูผลคะแนนปัจจุบันของทีมกีฬาโปรด

ดูฟีดของคุณ

คุณสามารถดูฟีดได้หลายวิธีดังนี้

  • ในแอป Google Google
  • หากคุณมี Pixel, Nexus หรืออุปกรณ์รุ่น Google Play ให้เลื่อนไปทางขวาจากหน้าจอหลักของอุปกรณ์

เลือกสิ่งที่ต้องการให้แสดงในฟีด

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อให้ Google รู้ว่าคุณต้องการเห็นข้อมูลอัปเดตประเภทใดบ้างในฟีด เรียนรู้วิธีปรับแต่งฟีดในแอป Google

Google ตัดสินใจจากอะไรในการเลือกสิ่งที่จะแสดงในฟีด

เพื่อให้รู้ว่าควรจะแสดงสิ่งใดในฟีด Google จะใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณและจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google

นอกจากนี้ Google ยังใช้ข้อมูลที่จัดเก็บในบัญชี Google ของคุณด้วย ข้อมูลนี้อิงตามการตั้งค่าที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเปิดปิดได้ การตั้งค่าเหล่านี้อาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

  • กิจกรรมในเว็บและแอป
  • ข้อมูลอุปกรณ์ (เพื่อให้ Google ใช้ข้อมูลนี้ได้ คุณต้องเปิดกิจกรรมในเว็บและแอปไว้)
  • ประวัติตำแหน่ง (เพื่อให้ Google ใช้ข้อมูลนี้ได้ คุณต้องเปิดกิจกรรมในเว็บและแอปไว้)
  • การตั้งค่าตำแหน่ง: ข้อมูลอัปเดตบางอย่างในฟีดของคุณจะแสดงขึ้นโดยอิงตามตำแหน่งบ้านของคุณ หากไม่มีตำแหน่งบ้าน Google อาจใช้ตำแหน่งที่ทำงานของคุณหรือตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์ของคุณ เรียนรู้วิธีตั้งค่าตำแหน่งบ้านและที่ทำงาน

Aaron เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาและเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้านี้ให้เขาทราบที่ด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad