Prilagodba sadržaja značajke Discover

Discover vam pruža obavijesti o vašim interesima, na primjer o vašem omiljenom sportskom timu ili web-lokaciji vijesti, bez pretraživanja. Možete odabrati vrste obavijesti koje će se prikazivati u Discoveru u aplikaciji Google ili kad pregledavate web na telefonu. 

Važno: neke od tih značajki možda nisu dostupne na svim jezicima i u svim zemljama.

Pronalaženje Discovera

Discover možete pronaći na nekoliko različitih načina:

 • U aplikaciji Google .
 • U pregledniku na stranici google.com na Android telefonu ili tabletu.
 • Na nekim uređajima prijeđite prstom udesno s početnog zaslona uređaja.

Prilagodba Discovera

Da biste upravljali svojim sadržajem na Discoveru, odaberite opciju u nastavku.

Ako upotrebljavate:

 • Chrome: otvorite upravljanje predloženim člancima.
 • Aplikaciju Google ili google.com: slijedite korake u nastavku kako biste odabrali koja ćete ažuriranja primati, pratiti ili prestati pratiti.

Step 1: Turn on Web & App Activity & personal results

Aktivnost na webu i u aplikacijama sprema vaša pretraživanja, povijest pregledavanja i druge aktivnosti na vaš Google račun. Osobni rezultati upotrebljavaju vašu spremljenu aktivnost kako bi vam pružili korisne prilagođene rezultate, na primjer članke koji bi vas mogli zanimati.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google .
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite svoju profilnu sliku ili inicijal a zatim Vaši podaci na Pretraživanju.
 3. U odjeljku Kontrole na cijelom Googleu dodirnite Aktivnost na webu i u aplikacijama.
 4. Uključite Aktivnost na webu i u aplikacijama.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google .
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite svoju profilnu sliku ili inicijal a zatim Vaši podaci na Pretraživanju.
 3. Dodirnite opciju Osobni rezultati.
 4. Uključite osobne rezultate pretraživanja.

2. korak: odaberite ažuriranja koja želite primati

Praćenje nove teme

Kad pretražujete nešto što vas zanima, možete zapratiti tu temu kako biste primali obavijesti u Discoveru.

U aplikaciji Google

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google .
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite profilnu sliku ili inicijal a zatim Postavke a zatim Interesi a zatim Vaši interesi.
 3. Da biste pratili nove teme, u odjeljku Na temelju vaše aktivnosti dodirnite Dodaj Dodaj.
  • Da biste sakrili temu u Discoveru, dodirnite Blokiraj .

U pregledniku

 1. U pregledniku na Android telefonu ili tabletu otvorite google.com.
 2. U gornjem lijevom kutu dodirnite Izbornik menu icon a zatim Postavke.
 3. U odjeljku Discover dodirnite Upravljanje interesima a zatim Vaši interesi.
 4. Da biste pratili nove teme, u odjeljku Na temelju vaše aktivnosti dodirnite Dodaj Dodaj.
  • Da biste sakrili temu u Discoveru, dodirnite Blokiraj .
Prestanak praćenja tema iz preglednika
 1. U pregledniku na Android telefonu ili tabletu otvorite google.com

 2. Dodirnite Izbornik Izbornik a zatim Postavke.

 3. Pod stavkom "Otkrivanje" dodirnite Upravljanje interesimaa zatim Vaši interesi.

 4. U odjeljku "Teme koje pratite" uklonite kvačice s tema za koje ne želite primati ažuriranja.

Sprječavanje prikazivanja članaka iz određenih tema ili izvora

Važno: ta značajka možda nije dostupna na svim jezicima i u svim državama ili regijama. Da biste pronašli svoje zbirke, morate biti prijavljeni na Google račun.

 1. Otvorite aplikaciju Google ili u pregledniku otvorite google.com.
 2. U donjem desnom kutu kartice dodirnite Više Više a zatim Ne zanima me [tema] ili Nemoj prikazivati sadržaj s domene [izvor].
Vraćanje uklonjenih tema ili izvora

U aplikaciji Google

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google .
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite profilnu sliku ili inicijal a zatim Postavke a zatim Interesi a zatim Skriveno.
 3. Pored teme ili izvora koje želite vratiti dodirnite Otkrij Otkrij.

U pregledniku

 1. U pregledniku na Android telefonu ili tabletu otvorite google.com.
 2. U gornjem lijevom kutu dodirnite Izbornik Izbornik a zatim Postavke.
 3. Pod stavkom Discover dodirnite Upravljanje interesimaa zatimSkriveno.
 4. Pored teme ili izvora koje želite vratiti dodirnite Otkrij Otkrij.

3. korak: promijenite učestalost prikazivanja tema u Discoveru

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google ili u pregledniku otvorite google.com.
 2. U donjem desnom kutu kartice koja vam se sviđa dodirnite Sviđa mi se Omiljeno.
Važno: samo vi možete vidjeti priče koje vam se sviđaju, no vaši će se odabiri možda anonimno dijeliti s izdavačima.

Kako Google odlučuje što će vam prikazivati na Discoveru

Da bi odlučio što će se prikazivati na Discoveru, Google upotrebljava informacije s vašeg uređaja i drugih Googleovih proizvoda.

Google upotrebljava i podatke pohranjene na vašem Google računu. Ti se podaci temelje na postavkama koje možete mijenjati ili uključiti i isključiti. Te postavke mogu obuhvaćati sljedeće:

Isključite prilagodbu u Discoveru

Ako ne želite primati prilagođene članke, isključite osobne rezultate .

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
100334