Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού

Χρήση των Now cards

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Now cards για να λάβετε τις σωστές πληροφορίες, τη σωστή ακριβώς στιγμή, χωρίς καν να τις αναζητήσετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία προτού φύγετε για τη δουλειά, να βρείτε δημοφιλή μέρη κοντά στην περιοχή σας, να δείτε την τρέχουσα βαθμολογία της αγαπημένης σας ομάδας και άλλα. 

Εμφάνιση Now cards

Μπορείτε να δείτε τις Now cards με διάφορους τρόπους:

  • Ανοίξτε την εφαρμογή Google Google .
  • Εάν διαθέτετε Nexus ή μια συσκευή έκδοσης Google Play, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω από το κάτω μέρος οποιασδήποτε οθόνης σε αυτήν τη συσκευή.
  • Αν διαθέτετε τη Λειτουργία εκκίνησης Google Now, σύρετε προς τα αριστερά, όταν βρίσκεστε στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου σας.

Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να δείτε καθόλου κάρτες, ενδέχεται να έχετε απενεργοποιήσει το Google Now. Μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε το Google Now.

Αλλαγή των Now cards που εμφανίζονται

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις καρτών, ώστε να υποδείξετε στο Google Now το είδος των καρτών που θέλετε να βλέπετε. Μάθετε πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τις Now cards.

Πώς αποφασίζει το Google Now ποιες κάρτες θα εμφανιστούν

Προκειμένου να γνωρίζει ποιες κάρτες να εμφανίζει, το Google Now χρησιμοποιεί πληροφορίες από τη συσκευή σας και από άλλα προϊόντα Google.

Το Google Now χρησιμοποιεί επίσης δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον Λογαριασμό σας Google. Αυτά τα δεδομένα βασίζονται σε ρυθμίσεις που μπορείτε να αλλάξετε ή να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε. Αυτές οι ρυθμίσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

  • Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών
  • Πληροφορίες συσκευής (Προκειμένου το Google Now να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών.)
  • Ιστορικό τοποθεσίας (Προκειμένου το Google Now να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών.)
  • Ρυθμίσεις τοποθεσίας: Ορισμένες Now cards εμφανίζονται βάσει της τοποθεσίας του σπιτιού σας. Εάν η τοποθεσία του σπιτιού σας δεν είναι διαθέσιμη, το Google Now ενδέχεται να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία της εργασίας σας ή την τρέχουσα τοποθεσία της συσκευής σας. Μάθετε πώς μπορείτε να ορίσετε τις τοποθεσίες σπιτιού και εργασίας σας.