Söka med hjälp av handskrift

Du kan skriva söktermerna med fingret i stället för att använda tangentbordet. När du skriver omvandlas den handskrivna texten till ord i sökrutan. 

Söka med handskrift

Aktivera och inaktivera Handskrift

 1. Öppna sidan Sökinställningar på mobilen eller surfplattan. 
 2. Leta upp avsnittet Handskrift.
  • Tryck på Aktivera om du vill slå på Handskrift. 
  • Tryck på Inaktivera om du vill stänga av Handskrift.
 3. Tryck på Spara längst ned på sidan.

Obs! Det kan hända att du måste uppdatera sidan för att ändringarna ska visas.

Så här söker du med Handskrift

 1. När Handskrift har aktiverats besöker du google.com på den mobila enheten.
 2. Tryck på Handskrift  längst ned till höger på skärmen.
 3. Skriv söktermerna med fingret var som helst på skärmen. Det du skriver för hand omvandlas till text i sökrutan.
 4. Tryck på Sök Sök.

Råd och tips

 • Radera bokstäver: Tryck på Radera  längst ned på sidan.
 • Börja om: Tryck på Rensa Rensa i sökrutan.
 • Förtydliga tecken: När du skriver ett tecken som kan feltolkas som ett annat, till exempel siffran 0 och bokstaven O, kan en lista med alternativ visas nedtill på skärmen.
 • Använd förslag: Du kan spara tid genom att välja något av de förslag på söktermer som kan visas i sökrutan när du skriver. Tryck på ett förslag om du vill söka efter den termen. Tryck på pilen om du vill utforska en relaterad sökning.
 • Använd symboler: Testa att använda symboler och specialtecken som +, @, & och $.

Tillgänglighet

Du kan använda Handskrift på följande enheter:

 • Mobiler med Android 2.3 eller senare
 • Surfplattor med Android 4.0 eller senare