Κάντε τις αναζητήσεις στον ιστό πιο συγκεκριμένες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύμβολα ή λέξεις στην αναζήτησή σας, για να κάνετε τα αποτελέσματα αναζήτησης πιο ακριβή.

  • Η Αναζήτηση Google συνήθως αγνοεί τα σημεία στίξης που δεν αποτελούν μέρος κάποιου τελεστή αναζήτησης.
  • Μην προσθέτετε κενά μεταξύ του συμβόλου ή της λέξης και του όρου αναζήτησης. Μια αναζήτηση site:nytimes.com θα εμφανίσει αποτελέσματα, αλλά μια αναζήτηση site: nytimes.com δεν θα εμφανίσει αποτελέσματα.

Κάντε τις αναζητήσεις εικόνων πιο συγκεκριμένες

Συνολικά σύνθετη αναζήτηση

  1. Μεταβείτε στη Σύνθετη αναζήτηση εικόνων.
  2. Χρησιμοποιήστε φίλτρα όπως περιοχή ή τύπος αρχείου για να περιορίσετε τα αποτελέσματά σας.
  3. Στο κάτω μέρος, κάντε κλικ στη σύνθετη αναζήτηση.

Αναζητήστε ένα ακριβές μέγεθος εικόνας.

Αμέσως μετά τη λέξη που ψάχνετε, προσθέστε το κείμενο imagesize:widthxheight. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει τις διαστάσεις σε pixel.

Παράδειγμα: imagesize:500x400

Συνήθεις τεχνικές αναζήτησης

Αναζήτηση στα κοινωνικά μέσα

Τοποθετήστε το σύμβολο @ μπροστά από μια λέξη, για να την αναζητήσετε στα κοινωνικά μέσα. Για παράδειγμα: @twitter.

Αναζητήστε μια τιμή

Τοποθετήστε το σύμβολο μπροστά από κάποιον αριθμό. Για παράδειγμα: κάμερα 400 $.

Αναζήτηση hashtag (#)

Τοποθετήστε το σύμβολο μπροστά από μια λέξη. Για παράδειγμα: #μιααξέχαστηπέμπτη

Εξαιρέστε λέξεις από την αναζήτησή σας

Τοποθετήστε το σύμβολο - μπροστά από μια λέξη την οποία θέλετε να εξαιρέσετε από την αναζήτηση. Για παράδειγμα, ταχύτητα τζάγκουαρ -αυτοκίνητο

Αναζητήστε μια ακριβή αντιστοίχιση

Τοποθετήστε μια λέξη ή μια φράση σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα, "το ψηλότερο κτίριο".

Κάντε αναζήτηση εντός κάποιου εύρους αριθμών

Τοποθετήστε το σύμβολο .. ανάμεσα σε δύο αριθμούς. Για παράδειγμα, κάμερα 50 $..100 $.

Συνδυάστε αναζητήσεις

Ανάμεσα σε κάθε ερώτημα αναζήτησης, τοποθετήστε τον τελεστή "OR". Για παράδειγμα,  μαραθώνιος OR αγώνας.

Αναζητήστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο

Τοποθετήστε τον τελεστή "site:" μπροστά από έναν ιστότοπο ή έναν τομέα. Για παράδειγμα, site:youtube.com ή site:.gov.

Αναζητήστε σχετικούς ιστοτόπους

Τοποθετήστε τον τελεστή "related:" μπροστά από κάποια διεύθυνση ιστού την οποία γνωρίζετε ήδη. Για παράδειγμα, related:time.com.

Δείτε την έκδοση ενός ιστοτόπου που έχει αποθηκευτεί στην κρυφή μνήμη της Google

Τοποθετήστε τον τελεστή "cache:" μπροστά από τη διεύθυνση ιστοτόπου.

 

Σημαντικό: Δεν εμφανίζουν όλοι οι τελεστές αναζήτησης αναλυτικά αποτελέσματα. 

 

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
100334
false
false