Preciziranje web-pretraživanja

Da bi vaši rezultati pretraživanja bili precizniji, možete upotrebljavati simbole ili riječi.

  • Google pretraživanje obično zanemaruje interpunkcijske znakove koji nisu dio operatora pretraživanja.
  • Nemojte postavljati razmake između simbola ili riječi i pojma za pretraživanje. Pretraživanje za site:nytimes.com funkcionirat će, ali site: nytimes.com neće.

Preciziranje pretraživanja slika

Općenito Napredno pretraživanje

  1. Otvorite Napredno pretraživanje slika.
  2. Za sužavanje rezultata upotrijebite filtre poput regije ili vrste datoteke.
  3. Pri dnu kliknite Napredno pretraživanje.

Potražite točnu veličinu slike

Odmah iza riječi koju tražite dodajte tekst imagesize:widthxheight. Obavezno dodajte dimenzije u pikselima.

Primjer: imagesize:500x400

Uobičajene tehnike pretraživanja

Pretraživanje na društvenim medijima

Postavite @ ispred riječi da biste pretraživali na društvenim medijima, na primjer @twitter.

Pretraživanje cijene

Postavite ispred broja, na primjer fotoaparat $400.

Pretraživanje izraza s oznakom #

Postavite ispred riječi, na primjer #throwbackthursday

Isključivanje riječi iz pretraživanja

Postavite - ispred riječi koju želite izostaviti, na primjer jaguar brzina -automobil

Pretraživanje točnog podudaranja

Riječ ili izraz stavite pod navodnike, na primjer "najviša zgrada".

Pretraživanje u određenom rasponu brojeva

Postavite .. između dvaju brojeva, na primjer fotoaparat $50..$100.

Kombiniranje pretraživanja

Postavite "OR" između svakog upita za pretraživanje. na primjer maraton OR utrka.

Traženje određene web-lokacije

Postavite "site:" ispred web-lokacije ili domene, na primjer site:youtube.com ili site:.gov.

Pretraživanje povezanih web-lokacija

Postavite "related:" ispred web-adrese koju već znate, na primjer related:vecernji.hr.

Prikaz Googleove predmemorirane verzije web-lokacije

Postavite "cache:" ispred adrese web-lokacije.

 

Važno: ne vraćaju svi operatori pretraživanja iscrpne rezultate. 

 

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
100334
false