Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính

Tăng độ chính xác của kết quả tìm kiếm

Bạn có thể sử dụng các biểu tượng hoặc từ khi thực hiện tìm kiếm để làm cho kết quả tìm kiếm chính xác hơn.

  • Google Tìm kiếm thường bỏ qua dấu câu vốn không phải là một phần của toán tử tìm kiếm.
  • Đừng thêm khoảng trống giữa các ký hiệu hoặc từ và cụm từ tìm kiếm của bạn. Tìm kiếm site:nytimes.com sẽ hoạt động nhưng site: nytimes.com thì không.

Các kỹ thuật tìm kiếm phổ biến

Tìm kiếm trên mạng xã hội

Đặt @ ở trước một từ để tìm kiếm trên mạng xã hội. Ví dụ: @twitter.

Tìm kiếm giá

Đặt ở trước một số. Ví dụ: bàn $400.

Tìm kiếm thẻ bắt đầu bằng #

Đặt ở trước một từ. Ví dụ: #throwbackthursday

Loại trừ từ khỏi tìm kiếm của bạn

Đặt - ở trước từ bạn muốn loại ra. Ví dụ: jaguar speed -car

Tìm kiếm chính xác

Đặt từ hoặc cụm từ trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: "tòa nhà cao nhất".

Tìm kiếm ký tự đại diện hoặc từ chưa biết

Đặt dấu * ở vị trí từ (hoặc cụm từ) chưa biết. Ví dụ: "kỷ lục * trên thế giới".

Tìm kiếm trong một phạm vi số

Đặt .. giữa hai con số. Ví dụ: bàn $50..$100.

Kết hợp các tìm kiếm

Đặt "OR" ở giữa mỗi truy vấn tìm kiếm. Ví dụ: marathon OR chạy.

Tìm kiếm một trang web cụ thể

Đặt "site:" ở trước một trang web hoặc miền. Ví dụ: site:youtube.com hoặc site:.gov.

Tìm kiếm trang web liên quan

Đặt "related:" ở trước một địa chỉ web bạn đã biết. Ví dụ: related:time.com.

Nhận thông tin chi tiết về một trang web

Đặt "info:" ở trước địa chỉ trang web.

Xem phiên bản của trang web được Google lưu trong bộ nhớ cache

Đặt "cache:" ở trước địa chỉ trang web.

Katie is a Search expert and author of this help page.

Katie là chuyên gia về Tìm kiếm và tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi về trang này cho cô ấy bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.