Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού

Τελεστές αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τελεστές αναζήτησης και άλλα σημεία στίξης για να λαμβάνετε πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα αναζήτησης. Εκτός από τα παραδείγματα που ακολουθούν, η Αναζήτηση Google συνήθως παραβλέπει τα σημεία στίξης.

Σημεία στίξης και σύμβολα

Ακόμα και αν χρησιμοποιείτε τα παρακάτω σημεία στίξης όταν πραγματοποιείτε αναζητήσεις, η συμπερίληψή τους δεν συνεπάγεται βελτίωση των αποτελεσμάτων. Αν δεν θεωρήσουμε ότι τα σημεία στίξης θα εμφανίσουν καλύτερα αποτελέσματα, θα δείτε προτεινόμενα αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη αναζήτηση χωρίς σημεία στίξης.

Σύμβολο Πώς να το χρησιμοποιήσετε
+

Αναζήτηση για σελίδες στο Google+ ή ομάδες αίματος
Παραδείγματα: +Chrome ή  AB+

@ Εύρεση κοινωνικών ετικετών
Παράδειγμα: @agoogler
$ Εύρεση τιμών
Παράδειγμα: nikon $400
#

Εύρεση δημοφιλών hashtag για θέματα με τάσεις ανόδου
Παράδειγμα: #throwbackthursday

- Όταν χρησιμοποιείτε μια παύλα πριν από κάποια λέξη ή ιστότοπο, τότε εξαιρούνται ιστότοποι που περιέχουν αυτές τις πληροφορίες από τα αποτελέσματά σας. Αυτό είναι χρήσιμο για λέξεις με πολλά μηνύματα, π.χ "Jaguar" (μάρκα αυτοκινήτου και ζώο).
Παραδείγματα: jaguar speed -car ή pandas -site:wikipedia.org
" Όταν βάζετε μια λέξη ή μια φράση εντός εισαγωγικών, στα αποτελέσματα θα περιλαμβάνονται μόνο σελίδες με τις ίδιες λέξεις στην ίδια σειρά με τις λέξεις που βρίσκονται εντός εισαγωγικών. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή μόνο αν αναζητάτε μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση, διαφορετικά θα εξαιρέσετε πολλά χρήσιμα αποτελέσματα κατά λάθος.
Παράδειγμα: "imagine all the people"
* Προσθέστε έναν αστερίσκο ως σύμβολο κράτησης θέσης για τυχόν άγνωστους όρους ή όρους χαρακτήρα μπαλαντέρ. .
Παράδειγμα: "μια του * δυο * κλέφτη"
.. Διαχωρίστε αριθμούς με δύο τελείες χωρίς κενά διαστήματα (..) για να δείτε αποτελέσματα που περιέχουν τους αριθμούς σε ένα εύρος στοιχείων.
Παράδειγμα: κάμερα $50..$100

Τελεστές αναζήτησης

Οι τελεστές αναζήτησης είναι λέξεις που μπορείτε να προσθέσετε στις αναζητήσεις για να περιορίσετε τα αποτελέσματα. Μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να απομνημονεύσετε τους τελεστές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Σύνθετη αναζήτηση για να δημιουργήσετε αυτές τις αναζητήσεις.

Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Πώς να τον χρησιμοποιήσετε
site: Δείτε αποτελέσματα από συγκεκριμένους ιστότοπους ή τομείς.
Παραδείγματα: olympics site:nbc.com και olympics site:.gov
related: Βρείτε ιστότοπους που είναι παρόμοιοι με κάποια διεύθυνση ιστού που γνωρίζετε ήδη.
Παράδειγμα: related:time.com
OR Βρείτε σελίδες που μπορεί να χρησιμοποιούν μία από πολλές διαφορετικές λέξεις.
Παράδειγμα: μαραθώνιος OR αγώνας
info: Δείτε πληροφορίες σχετικά με μια διεύθυνση ιστού, όπως την προσωρινά αποθηκευμένη έκδοση της σελίδας, παρόμοιες σελίδες και σελίδες που συνδέονται με τον ιστότοπο. 
Παράδειγμα: info:google.com
cache: Δείτε πώς είναι μια σελίδα την τελευταία φορά που το Google επισκέφτηκε τον ιστότοπο.
Παράδειγμα: cache:washington.edu

Σημείωση: Όταν κάνετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας τελεστές ή σημεία στίξης, μην προσθέτετε κενά διαστήματα μεταξύ του τελεστή και των όρων αναζήτησης. Μια αναζήτηση site:nytimes.com θα εμφανίσει αποτελέσματα, αλλά μια αναζήτηση site: nytimes.com δεν θα εμφανίσει αποτελέσματα.