Tăng độ chính xác của kết quả tìm kiếm

Bạn có thể sử dụng các biểu tượng hoặc từ khi thực hiện tìm kiếm để làm cho kết quả tìm kiếm chính xác hơn.

  • Google Tìm kiếm thường bỏ qua dấu câu vốn không phải là một phần của toán tử tìm kiếm.
  • Đừng thêm khoảng trống giữa các ký hiệu hoặc từ và cụm từ tìm kiếm của bạn. Việc tìm kiếm site:nytimes.com sẽ có hiệu quả nhưng site: nytimes.com thì không.

Các kỹ thuật tìm kiếm phổ biến

Tìm kiếm trên mạng xã hội

Đặt @ ở trước một từ để tìm kiếm trên mạng xã hội Ví dụ: @twitter.

Tìm kiếm giá

Đặt ở trước một số. Ví dụ: máy ảnh $400.

Tìm kiếm thẻ bắt đầu bằng #

Đặt ở trước một từ. Ví dụ: #throwbackthursday

Loại trừ từ khỏi tìm kiếm của bạn

Đặt - ở trước từ bạn muốn loại ra. Ví dụ: tốc độ báo đốm -xe hơi

Tìm kiếm chính xác

Đặt từ hoặc cụm từ trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: "tòa nhà cao nhất".

Tìm kiếm trong một phạm vi số

Đặt .. giữa hai con số. Ví dụ: máy ảnh $50..$100.

Kết hợp các tìm kiếm

Đặt "OR" ở giữa mỗi cụm tử tìm kiếm. Ví dụ: marathon OR chạy.

Tìm kiếm một trang web cụ thể

Đặt "site:" ở trước một trang web hoặc miền. Ví dụ: site:youtube.com hoặc site:.gov.

Tìm kiếm các trang web liên quan

Đặt "related:" ở trước một địa chỉ web bạn đã biết. Ví dụ: related:time.com.

Xem phiên bản của trang web mà Google đã lưu trong bộ nhớ đệm

Đặt "cache:" ở trước địa chỉ trang web.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?