Κάντε τις αναζητήσεις στον ιστό πιο συγκεκριμένες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύμβολα ή λέξεις στην αναζήτησή σας, για να κάνετε τα αποτελέσματα αναζήτησης πιο ακριβή.

  • Η Αναζήτηση Google συνήθως αγνοεί τα σημεία στίξης που δεν αποτελούν μέρος κάποιου τελεστή αναζήτησης.
  • Μην προσθέτετε κενά μεταξύ του συμβόλου ή της λέξης και του όρου αναζήτησης. Μια αναζήτηση site:nytimes.com θα εμφανίσει αποτελέσματα, αλλά μια αναζήτηση site: nytimes.com δεν θα εμφανίσει αποτελέσματα.

Συνήθεις τεχνικές αναζήτησης

Αναζήτηση στα κοινωνικά μέσα

Τοποθετήστε το σύμβολο @ μπροστά από μια λέξη, για να την αναζητήσετε στα κοινωνικά μέσα. Για παράδειγμα: @twitter.

Αναζητήστε μια τιμή

Τοποθετήστε το σύμβολο μπροστά από κάποιον αριθμό. Για παράδειγμα: κάμερα $400.

Αναζήτηση hashtag (#)

Τοποθετήστε το σύμβολο μπροστά από μια λέξη. Για παράδειγμα: #μιααξέχαστηπέμπτη

Εξαιρέστε λέξεις από την αναζήτησή σας

Τοποθετήστε το σύμβολο - μπροστά από μια λέξη την οποία θέλετε να εξαιρέσετε από την αναζήτηση. Για παράδειγμα, ταχύτητα jaguar -αυτοκίνητο

Αναζητήστε μια ακριβή αντιστοίχιση

Τοποθετήστε μια λέξη ή μια φράση σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα, "το ψηλότερο κτίριο".

Κάντε αναζήτηση εντός κάποιου εύρους αριθμών

Τοποθετήστε το σύμβολο .. ανάμεσα σε δύο αριθμούς. Για παράδειγμα, κάμερα $50..$100.

Συνδυάστε αναζητήσεις

Τοποθετήστε τον τελεστή "OR" ανάμεσα σε κάθε όρο αναζήτησης. Για παράδειγμα,  μαραθώνιος OR αγώνας.

Αναζητήστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο

Τοποθετήστε τον τελεστή "site:" μπροστά από έναν ιστότοπο ή έναν τομέα. Για παράδειγμα, site:youtube.com ή site:.gov.

Αναζητήστε σχετικούς ιστοτόπους

Τοποθετήστε τον τελεστή "related:" μπροστά από κάποια διεύθυνση ιστού την οποία γνωρίζετε ήδη. Για παράδειγμα, related:time.com.

Δείτε την έκδοση ενός ιστοτόπου που έχει αποθηκευτεί στην κρυφή μνήμη της Google

Τοποθετήστε τον τελεστή "cache:" μπροστά από τη διεύθυνση ιστοτόπου.