Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Savjeti za pretraživanje na mobilnim uređajima

Slijede najpopularniji savjeti za pretraživanje Googlea na telefonu ili tabletu.

Preuzmite aplikaciju Google 
Preuzmite aplikaciju Google za Android ili iPhone i iPad.

Pretražujte glasovno
Izgovorite naredbu uređaju da biste pretraživali, izrađivali podsjetnike, dobili upute, slali poruke i slično.

Rukom upišite upite za pretraživanje
Koristite se prstom za upisivanje pojmova za pretraživanje.

Pretražujte slike
Filtrirajte rezultate tako da se prikazuju samo slike.

Upravljajte prošlim pretraživanjima
Pregledajte svoja prošla pretraživanja i izbrišite ona koja više ne želite.

Ažurirajte svoju lokaciju 
Kada ažurirate lokaciju, prikazivat će vam se lokalni rezultati, primjerice trgovine i benzinske postaje u blizini.

Filtrirajte eksplicitne slike
Uključite Sigurno pretraživanje da biste filtrirali eksplicitne rezultate iz rezultata pretraživanja.

Napomena: neke značajke možda nisu dostupne za sve jezike i uređaje.