Khóa tính năng Tìm kiếm an toàn đối với các tài khoản, thiết bị và mạng mà bạn quản lý

Nếu bạn quản lý các tài khoản, thiết bị hoặc mạng, thì tính năng Tìm kiếm an toàn có thể giúp bạn loại bỏ nội dung phản cảm khỏi các kết quả tìm kiếm trên Google. Nếu muốn tiếp tục bật tính năng Tìm kiếm an toàn và ngăn người dùng tắt tính năng này, thì bạn có thể khóa tính năng Tìm kiếm an toàn.

Những trường hợp bạn có thể khóa tính năng Tìm kiếm an toàn

 • Những tài khoản mà bạn quản lý với tư cách là cha mẹ, người giám hộ hoặc quản trị viên trường học
 • Những thiết bị mà bạn quản lý, trong đó có Chromebook, Windows, Mac và Linux
 • Những mạng bạn quản lý ở trường học, cơ quan hoặc nhà riêng

Lưu ý: Để loại bỏ kết quả phản cảm trên tài khoản cá nhân, hãy tìm hiểu cách thay đổi các chế độ cài đặt của tính năng Tìm kiếm an toàn.

Khóa tính năng Tìm kiếm an toàn đối với các thiết bị mà bạn quản lý

Nếu bạn giám sát thiết bị của con bằng Family Link
Nếu là cha mẹ trong Nhóm gia đình của con trên Google, thì bạn có thể sử dụng Family Link để luôn bật chế độ Tìm kiếm an toàn đối với tài khoản của con trên các thiết bị Android được giám sát và Chromebook. Tìm hiểu thêm về tính năng Tìm kiếm và Tài khoản Google của con bạn.
Nếu bạn quản lý thiết bị thông qua Google Workspace for Education

Nếu bạn là quản trị viên Google Workspace for Education, hãy tìm hiểu cách kiểm soát quyền truy cập vào các dịch vụ của Google theo độ tuổi.

Nếu bạn quản lý Chromebook
Nếu là một quản trị viên quản lý chính sách trên Chrome qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google, thì bạn có thể thiết lập các lựa chọn ưu tiên cho tính năng Tìm kiếm an toàn ở cấp thiết bị. Tìm hiểu cách thiết lập chính sách trên Chrome cho người dùng hoặc trình duyệt.
Nếu bạn quản lý thiết bị Mac, Windows hoặc Linux

Nếu muốn đảm bảo tính năng Tìm kiếm an toàn hoạt động trên một thiết bị khác do bạn quản lý (chẳng hạn như máy tính hoặc Macbook), thì bạn có thể ánh xạ các miền của Google tới forcesafesearch.google.com.

Bạn nên áp dụng cách này nếu có hiểu biết về kỹ thuật.

Ánh xạ các miền của Google tới forcesafesearch.google.com

Phương pháp này sử dụng địa chỉ IP ảo (VIP) của tính năng Tìm kiếm an toàn để buộc tất cả người dùng trong mạng của bạn phải sử dụng tính năng Tìm kiếm an toàn trên Google Tìm kiếm trong khi vẫn cho phép kết nối an toàn qua HTTPS. Địa chỉ IP ảo (VIP) của tính năng Tìm kiếm an toàn là địa chỉ IP có thể được định tuyến nội bộ đến nhiều máy chủ của Google. Chúng tôi sẽ phân phát các kết quả qua tính năng Tìm kiếm an toàn cho mọi yêu cầu mà chúng tôi nhận được trên VIP này, trong đó có kết quả tìm kiếm, kết quả tìm kiếm hình ảnh và kết quả tìm kiếm video trên Google.

Phương pháp này hoạt động đối với tất cả các trình duyệt trên thiết bị của bạn và chỉ những người dùng là quản trị viên trên thiết bị mới có thể hủy thay đổi này. Để thực hiện thay đổi này, hãy làm theo các bước sau:

Trên Windows
 1. Trên Windows, hãy nhấp vào phím Windows và nhập Notepad.
 2. Nhấp chuột phải vào Notepad rồi chọn Run as Administrator (Chạy với vai trò Quản trị viên).
 3. Nhấp vào Yes (Có) khi Windows hỏi bạn có muốn chương trình này thực hiện thay đổi hay không.
 4. Trong Notepad, hãy mở tệp hosts. Trong hầu hết các bản cài đặt Windows, bạn có thể tìm thấy tệp này tại: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
 5. Nhấp vào phím Windows, nhập cmd rồi nhấn enter. Thao tác này sẽ mở bảng nhập lệnh Command Prompt.
 6. Nhập lệnh ping forcesafesearch.google.com và ghi lại địa chỉ IP. Địa chỉ IP sẽ có dạng là: 216.239.38.120.
 7. Tạo một mục ở cuối tệp hosts bằng địa chỉ IP bạn ghi lại được. Ví dụ: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Lưu ý quan trọng: Hãy sao chép dòng này cho tất cả các miền cấp quốc gia khác của Google mà người dùng của bạn có thể sử dụng, ví dụ như www.google.co.uk.
 8. Lưu tệp hosts này.

Để xác nhận tính năng Tìm kiếm an toàn đã bật, hãy truy cập google.com và kiểm tra để chắc chắn rằng tính năng Tìm kiếm an toàn đã ở trạng thái bật theo mặc định và không tắt được.

Lưu ý: Nếu Windows được cài đặt ở một vị trí khác trên máy tính, bạn có thể tìm thấy tệp hosts bằng cách nhập lệnh sau trong bảng nhắc lệnh Command Prompt: cd /d %systemroot%\system32\drivers\etc.

Trên MacOS
 1. Mở cửa sổ lệnh Terminal.
 2. Nhập lệnh ping forcesafesearch.google.com và ghi lại địa chỉ IP. Địa chỉ IP sẽ có dạng là: 216.239.38.120.
 3. Nhập lệnh sudo nano /private/etc/hosts.
 4. Tạo một mục ở cuối tệp hosts bằng địa chỉ IP bạn ghi lại được. Ví dụ: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Lưu ý quan trọng: Hãy sao chép dòng này cho tất cả các miền cấp quốc gia khác của Google mà người dùng của bạn có thể sử dụng, ví dụ như www.google.co.uk.
 5. Lưu tệp hosts này.

Để xác nhận tính năng Tìm kiếm an toàn đã bật, hãy truy cập google.com và kiểm tra để chắc chắn rằng tính năng Tìm kiếm an toàn đã ở trạng thái bật theo mặc định và không tắt được.

Trên Linux
 1. Mở cửa sổ lệnh Terminal.
 2. Nhập lệnh ping forcesafesearch.google.com và ghi lại địa chỉ IP. Địa chỉ IP sẽ có dạng: 216.239.38.120.
 3. Nhập lệnh sudo nano /etc/hosts.
 4. Tạo một mục ở cuối tệp hosts bằng địa chỉ IP bạn ghi lại được. Ví dụ: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Lưu ý quan trọng: Hãy sao chép dòng này cho tất cả các miền cấp quốc gia khác của Google mà người dùng của bạn có thể sử dụng, ví dụ như www.google.co.uk.
 5. Lưu tệp hosts này.

Để xác nhận tính năng Tìm kiếm an toàn đã bật, hãy truy cập google.com và kiểm tra để chắc chắn rằng tính năng Tìm kiếm an toàn đã ở trạng thái bật theo mặc định và không tắt được.

Khóa tính năng Tìm kiếm an toàn đối với mạng mà bạn quản lý ở trường học, cơ quan hoặc gia đình

Nếu đang quản lý mạng trường học, cơ quan hoặc gia đình, thì bạn có thể thiết lập để tất cả trình duyệt và thiết bị sử dụng mạng của mình bắt buộc phải ở chế độ Tìm kiếm an toàn. Thao tác này sẽ áp dụng địa chỉ IP ảo của tính năng Tìm kiếm an toàn cho tất cả các miền thuộc Google mà bạn liệt kê trong phần cấu hình và không thể hủy ở cấp trình duyệt.

Để buộc mạng của bạn sử dụng tính năng Tìm kiếm an toàn, bạn sẽ cần cập nhật cấu hình DNS. Hãy đặt mục DNS cho www.google.com (và tất cả các miền quốc gia khác của Google mà người dùng của bạn có thể sử dụng) là CNAME cho forcesafesearch.google.com.

Báo cáo nội dung phản cảm

Nếu đã bật tính năng Tìm kiếm an toàn mà vẫn thấy nội dung phản cảm, bạn có thể báo cáo nội dung đó.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
100334
false