ล็อกฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์และเครือข่ายที่คุณจัดการ

หากคุณดูแลจัดการเครือข่ายในโรงเรียน ที่ทำงาน หรือบ้าน ฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยจะช่วยกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกจากผลการค้นหาของ Google ได้

หากต้องการกรองผลการค้นหาที่ไม่เหมาะสมในบัญชีส่วนบุคคล โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยสำหรับบัญชี Google ส่วนบุคคล

เปิดฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยไว้ตลอดในอุปกรณ์ที่คุณจัดการ

หากคุณควบคุมดูแลอุปกรณ์ของบุตรหลาน ให้ทำดังนี้

คุณเปิดฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยไว้ตลอดสำหรับบัญชีของบุตรหลานในอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อปภายใต้การควบคุมดูแลได้ด้วยการใช้ Family Link ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Search และบัญชี Google ของบุตรหลานที่ใช้งานร่วมกับแอป Family Link

หากคุณใช้ Chromebook ให้ทำดังนี้

ทำตามนโยบายผู้ใช้ของ Chrome เพื่อกำหนดค่าฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยในระดับอุปกรณ์

หากคุณใช้ Mac, Windows หรือ Linux ให้ทำดังนี้

คุณเชื่อมโยง Google Domains กับ forcesafesearch.google.com ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าผลการค้นหาที่ใช้ฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยจะแสดงในอุปกรณ์อื่นที่คุณจัดการ เช่น คอมพิวเตอร์พีซี หรือ Macbook

ขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณมีความรู้ด้านเทคนิค

วิธีการทำงานของ forcesafesearch.google.com

วิธีนี้ใช้ประโยชน์จาก VIP ในฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยเพื่อบังคับให้ผู้ใช้ทุกคนในเครือข่ายของคุณใช้ฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยใน Google Search ในขณะที่ยังคงอนุญาตให้ใช้การเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยผ่าน HTTPS โดย VIP ในฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยหมายถึง Virtual IP หรือ IP เสมือน ซึ่งเป็นที่อยู่ IP ที่ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางแบบภายในให้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google หลายเซิร์ฟเวอร์ได้ เราจะแสดงผลการค้นหาที่ใช้ฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยกับคำขอทั้งหมดที่ได้รับใน VIP นี้ ซึ่งรวมถึง Google Search, การค้นหารูปภาพ และการค้นหาวิดีโอ

วิธีดังกล่าวใช้ได้กับทุกเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์ของคุณ และมีเพียงผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบในอุปกรณ์เท่านั้นที่จะยกเลิกการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ โดยในการเปลี่ยนแปลง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ใน Windows ให้ทำดังนี้
 1. ใน Windows ให้คลิกแป้น Windows และพิมพ์ Notepad
 2. คลิกขวาที่ Notepad แล้วเลือก Run as Administrator
 3. คลิก Yes เมื่อ Windows ถามว่าคุณต้องการให้โปรแกรมนี้ทำการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
 4. ใน Notepad ให้เปิดไฟล์โฮสต์ ซึ่งในการติดตั้ง Windows โดยส่วนใหญ่ ไฟล์นี้จะอยู่ที่ C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
 5. คลิกแป้น Windows พิมพ์ cmd แล้วกด Enter ซึ่งจะเป็นการเปิด Command Prompt
 6. ป้อนคำสั่ง ping forcesafesearch.google.com และจดที่อยู่ IP ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้ 216.239.38.120
 7. สร้างรายการต่อท้ายในไฟล์โฮสต์ด้วยที่อยู่ IP ที่คุณได้มา เช่น 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch
  • สำคัญ: คัดลอกบรรทัดนี้ไปใช้กับโดเมนประเทศอื่นๆ ของ Google ทุกโดเมนที่ผู้ใช้อาจมีการใช้งาน เช่น www.google.co.th
 8. บันทึกไฟล์โฮสต์

หากต้องการยืนยันว่าฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยเปิดอยู่ ให้ไปที่ google.com และตรวจสอบว่าฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยเปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้นและจะปิดไม่ได้

หมายเหตุ: ถ้าติดตั้ง Windows ไว้ในตำแหน่งอื่นบนคอมพิวเตอร์พีซี คุณจะพบไฟล์โฮสต์ได้โดยเปิด Command Prompt แล้วพิมพ์คำสั่ง cd /d %systemroot%\system32\drivers\etc

ใน MacOS ให้ทำดังนี้
 1. เปิดเทอร์มินัล
 2. ป้อนคำสั่ง ping forcesafesearch.google.com และจดที่อยู่ IP ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 216.239.38.120
 3. ป้อนคำสั่ง sudo nano /private/etc/hosts
 4. สร้างรายการต่อท้ายในไฟล์โฮสต์ด้วยที่อยู่ IP ที่คุณได้มา เช่น 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch
  • สำคัญ: คัดลอกบรรทัดนี้ไปใช้กับโดเมนประเทศอื่นๆ ของ Google ทุกโดเมนที่ผู้ใช้อาจมีการใช้งาน เช่น www.google.co.th
 5. บันทึกไฟล์โฮสต์

หากต้องการยืนยันว่าฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยเปิดอยู่ ให้ไปที่ google.com และตรวจสอบว่าฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยเปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้นและจะปิดไม่ได้

ใน Linux ให้ทำดังนี้
 1. เปิดเทอร์มินัล
 2. ป้อนคำสั่ง ping forcesafesearch.google.com และจดที่อยู่ IP ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 216.239.38.120
 3. ป้อนคำสั่ง sudo nano /etc/hosts
 4. สร้างรายการต่อท้ายในไฟล์โฮสต์ด้วยที่อยู่ IP ที่คุณได้มา เช่น 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch
  • สำคัญ: คัดลอกบรรทัดนี้ไปใช้กับโดเมนประเทศอื่นๆ ของ Google ทุกโดเมนที่ผู้ใช้อาจมีการใช้งาน เช่น www.google.co.th
 5. บันทึกไฟล์โฮสต์

หากต้องการยืนยันว่าฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยเปิดอยู่ ให้ไปที่ google.com และตรวจสอบว่าฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยเปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้นและจะปิดไม่ได้

เปิดฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยไว้ตลอดในเครือข่ายของโรงเรียน ที่ทำงาน หรือบ้าน

หากคุณดูแลจัดการเครือข่ายในโรงเรียน ที่ทำงาน หรือบ้าน จะบังคับใช้การตั้งค่าฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยสำหรับเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้เครือข่ายของคุณได้ การตั้งค่านี้จะใช้ที่อยู่ IP เสมือนของฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยกับ Google Domains ทั้งหมดที่คุณรวมไว้ในการกำหนดค่าและจะยกเลิกไม่ได้ในระดับเบราว์เซอร์

หากต้องการบังคับใช้ฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยในเครือข่ายของคุณ จะต้องอัปเดตการกำหนดค่า DNS โดยตั้งค่ารายการ DNS สำหรับ www.google.com (และโดเมนประเทศอื่นๆ ของ Google ที่ผู้ใช้อาจมีการใช้งาน) เป็น CNAME สำหรับ forcesafesearch.google.com

รายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

หากเปิดฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยไว้แล้วและพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โปรดรายงานเนื้อหานั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร