Låsa SafeSearch för enheter och nätverk du hanterar

Om du är ansvarig för ett nätverk på en skola, en arbetsplats eller hemma kan SafeSearch hjälpa dig att filtrera explicit innehåll från Googles sökresultat.

Om du vill filtrera explicita resultat i ditt personliga konto läser du mer om SafeSearch för ditt personliga Google-konto.

Låsa SafeSearch för enheter du hanterar

Om du kontrollerar ett barns enhet

Du kan aktivera och låsa SafeSearch i barnets konto på en mobil eller dator som du kontrollerar med hjälp av Family Link. Läs mer om Google Sök och ditt barns Google-konto med appen Family Link.

Gör så här på Chromebook

Följ användarpolicyn för Chrome om du vill ställa in SafeSearch-inställningar på enhetsnivå.

Gör så här på Mac, Windows eller Linux

Om du vill garantera att SafeSearch filtrerar resultaten på andra enheter som du hanterar, till exempel din PC eller Macbook, kan du göra det genom att mappa Google-domäner till forcesafesearch.google.com.

Vi rekommenderar det här alternativet om du har teknisk bakgrund.

Så fungerar forcesafesearch.google.com

Med den här metoden tillämpas SafeSearch VIP så att alla användare i nätverket tvingas att använda SafeSearch på Google Sök samtidigt som det går att använda en säker anslutning via HTTPS. Förkortningen VIP i SafeSearch VIP syftar på en virtuell IP-adress som kan dirigeras internt till flera Google-servrar. Vi visar SafeSearch-resultat för alla förfrågningar vi tar emot via denna VIP, inklusive Google-sökningar, bildsökningar och videosökningar.

SafeSearch VIP fungerar i alla webbläsare på enheten och det är bara användare som är administratörer på enheten som kan ångra den här ändringen. Så här gör du:

I Windows
 1. I Windows klickar du på Windows-tangenten och skriver Anteckningar.
 2. Högerklicka på Anteckningar och välj Kör som administratör.
 3. Klicka på Ja när Windows frågar om du vill att programmet ska göra ändringar.
 4. Öppna värdfilen i Anteckningar. I de flesta Windows-installationer hittar du den via: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
 5. Klicka på Windows-tangenten, skriv cmd och tryck på Retur. Då öppnas kommandotolken.
 6. Ange kommandot ping forcesafesearch.google.com och skriv upp IP-adressen. IP-adressen ser ut ungefär så här: 216.239.38.120.
 7. Skapa en post i slutet av värdfilen med IP-adressen du hämtade. Till exempel: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Obs! Kopiera den här raden för alla Googles landsdomäner som du tror att användarna använder, till exempel www.google.co.uk.
 8. Spara värdfilen.

Bekräfta att SafeSearch är aktiverat genom att öppna google.com och kontrollera att SafeSearch är aktiverat som standard och inte kan stängas av.

Obs! Om Windows är installerat på en annan plats på din PC kan du hitta värdfilen genom att skriva följande kommando i kommandotolken: cd /d %systemroot%\system32\drivers\etc.

I MacOS
 1. Öppna Terminal.
 2. Ange kommandot ping forcesafesearch.google.com och skriv upp IP-adressen. IP-adressen ser ut ungefär så här: 216.239.38.120.
 3. Ange kommandot sudo nano /private/etc/hosts.
 4. Skapa en post i slutet av värdfilen med IP-adressen du hämtade. Till exempel: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Obs! Kopiera den här raden för alla Googles landsdomäner som du tror att användarna använder, till exempel www.google.co.uk.
 5. Spara värdfilen.

Bekräfta att SafeSearch är aktiverat genom att öppna google.com och kontrollera att SafeSearch är aktiverat som standard och inte kan stängas av.

I Linux
 1. Öppna Terminal.
 2. Ange kommandot ping forcesafesearch.google.com och skriv upp IP-adressen. IP-adressen ser ut så här: 216.239.38.120.
 3. Ange kommandot sudo nano /etc/hosts.
 4. Skapa en post i slutet av värdfilen med IP-adressen du hämtade. Till exempel: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Obs! Kopiera den här raden för alla Googles landsdomäner som du tror att användarna använder, till exempel www.google.co.uk.
 5. Spara värdfilen.

Bekräfta att SafeSearch är aktiverat genom att öppna google.com och kontrollera att SafeSearch är aktiverat som standard och inte kan stängas av.

Låsa SafeSearch för skol-, arbetsplats- eller hemnätverket

Om du är ansvarig för ett nätverk på en skola, en arbetsplats eller hemma kan du tvångsaktivera SafeSearch-inställningen för alla webbläsare och enheter i nätverket. Då tillämpas SafeSearchs virtuella IP-adress på alla Google-domäner du inkluderar i konfigurationen. Detta kan inte ändras på webbläsarnivå.

Du måste uppdatera DNS-konfigurationen för att kunna aktivera SafeSearch i nätverket. Ange DNS-posten för www.google.com (och andra av Googles landsdomäner som användarna kan tänkas använda) till ett CNAME för forcesafesearch.google.com.

Rapportera stötande innehåll

Om du upptäcker explicit innehåll trots att du har aktiverat SafeSearch rapporterar du innehållet.

Relaterade artiklar