Достъпност в Google Търсене

След като извършите търсене, страницата с резултатите от него е организирана така, че да можете лесно да навигирате в нея с помощни технологии, като например екранни четци и клавиатури.

Използване на връзки за достъпност на страниците с резултати

На компютър ще намерите 3 връзки за достъпност в горната част на страницата с резултати от търсенето:

 • Преминаване към основното съдържание: Отвежда ви до първия елемент от съдържанието на страницата, като например резултат от търсенето или реклама.
 • Помощ за достъпността: Отваря тази помощна статия.
 • Отзиви за достъпността: Отваря формуляр, в който можете да дадете отзиви за достъпността в Google Търсене. Въведете отзивите си и изберете Изпращане.

За да изберете връзка за достъпност:

 • С клавиатура:
  1. Натискайте клавиша Tab, докато стигнете до желаната връзка.
  2. Натиснете клавиша Enter.
 • С екранен четец: Използвайте бързите контроли за навигиране.

Навигиране посредством заглавията на секции

За да улесни навигирането с екранен четец, страницата с резултати от търсенето има йерархия на заглавията на секциите.

На компютри

 • Заглавия от първо ниво (H1): Включват важни части от страницата, като например резултатите от търсенето, рекламите и контролите за навигация.
 • Заглавия от второ ниво (H2): Включват имена на групирани резултати, като например „Резултати за спорт“ и „Видеоклипове“.
 • Заглавия от трето ниво (H3): Включват отделни заглавия на резултати от търсенето и на реклами, както и стеснени групирани резултати.

На телефони и таблети

 • Заглавия от първо ниво (H1): Включват логото на Google и връзка с текст Google, които водят до началната ни страница.
 • Заглавия от второ ниво (H2): Първото заглавие от второ ниво е за резултатите от търсенето, а второто е за рекламите.
 • Заглавия от трето ниво (H3): Включват отделни заглавия на резултати от търсенето и на реклами.

Намиране на още опции за достъпност

За да откривате нови решения, да споделяте съвети за услугите ни и да обсъждате свързани с достъпността проблеми с други потребители на Google:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false
false
true
true
100334
false
false