Достъпност в Google Търсене

След като извършите търсене, страницата с резултатите от него е организирана така, че да можете лесно да навигирате в нея с помощни технологии, като например екранни четци, или само с клавиатурата.

Връзки за достъпност на страниците с резултати от търсенето

На компютър ще намерите 3 връзки за достъпност в горната част на страницата с резултати от търсенето: Преминаване към основното съдържание, Помощ за достъпността и Отзиви за достъпността.

  • С клавиатура: Натискайте клавиша Tab, докато стигнете до желаната връзка. След това натиснете Enter.
  • С екранен четец: Използвайте бързите контроли за навигиране на екранния четец.

Преминаване към основното съдържание

Връзката „Преминаване към основното съдържание“ ви отвежда до първия елемент от съдържанието на страницата. Това може да е резултат от търсенето или реклама.

Помощ за достъпността

Връзката „Помощ за достъпността“ отваря тази помощна статия.

Отзиви за достъпността

Връзката „Отзиви за достъпността“ отваря формуляр с въпрос „Какви отзиви имате за достъпността в Google Търсене?“ Въведете отзивите си и изберете Изпращане

Заглавия на секции

За да улесни навигирането с екранен четец, страницата с резултати от търсенето има йерархия на заглавията на секциите.

Компютри

  • Заглавия от първо ниво (H1): Важни части от страницата, като например резултатите от търсенето, рекламите и контролите за навигация.
  • Заглавия от второ ниво (H2): Имена на групирани резултати, като например „Резултати за спорт“ и „Видеоклипове“.
  • Заглавия от трето ниво (H3): Отделни заглавия на резултати от търсенето и на реклами, както и имена на групирани резултати в по-големи групи от резултати.

Телефони и таблети

  • Заглавия от първо ниво (H1): Логото на Google и връзката с текст „Google“, които водят до началната ни страница.
  • Заглавия от второ ниво (H2): Първото заглавие от второ ниво е за резултатите от търсенето. Второто е за рекламите.
  • Заглавия от трето ниво (H3): Отделни заглавия на резултати от търсенето и на реклами.

Достъпност в продуктите на Google

За да откривате нови решения, да споделяте съвети за използването на услугите ни и да обсъждате свързани с достъпността проблеми с други потребители на Google: