Uppdatera din plats på Google

När du söker på Google använder vi information om var du är så att du ska få de mest relevanta sökresultaten. Om du till exempel är i Stockholm och söker efter kaféer visas kaféer i närheten.

Aktivera och inaktivera Plats

 1. Tryck på Inställningar Appen Inställningar och sedan Säkerhet och plats och sedan Plats på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Aktivera eller inaktivera platsfunktionen genom att trycka på reglaget uppe till höger. 
 3. Om du aktiverar platsfunktionen kan du göra uppgifterna mer exakta med läget för hög noggrannhet. Tryck på Godkänn när du får frågan om du vill förbättra platsangivelsens exakthet. Du kan också trycka på Läge och sedan Hög precision.

Tips! Du kan snabbt aktivera Plats genom att svepa nedåt med två fingrar från skärmens överkant och sedan trycka på Plats.

Kontrollera och uppdatera platsen

I en webbläsare som Chrome eller Safari kan du se och uppdatera platsen direkt på en sida med sökresultat. Stegen nedan gäller inte för Google-appen.

 1. Sök på Google på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Rulla längst ned på sidan med sökresultat. Platsen visas där.
 3. Uppdatera din plats genom att trycka på Använd exakt plats.
 4. En fråga om du vill dela enhetens plats med Google kan visas. Tryck på Tillåt.

Felsöka problem med platsen

Om ingen platsinformation är tillgänglig, om fel plats visas eller om du får ett felmeddelande gör du så här:

 • Kontrollera att du har en bra internetanslutning.
 • Kontrollera att du har aktiverat platsfunktionen enligt anvisningarna ovan.
 • Om du använder en webbläsare som Safari eller Chrome uppdaterar du sidan.

Om problemet kvarstår kontrollerar du inställningarna i webbläsaren och Google-appen.

Steg 1: Kontrollera att Google har åtkomst till platsinformationen

 1. Tryck på Chrome Chrome på startskärmen på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer uppe till höger och sedan Inställningar och sedan Webbplatsinställningar.
 3. Tryck på Plats.
 4. Kontrollera att reglaget har aktiverats. Reglaget är blått när det är aktiverat.

Steg 2: Kontrollera att Google-appen har åtkomst till platsinformationen

 1. Tryck på Inställningar Appen Inställningar på en mobil eller surfplatta med Android och sedan Appar och aviseringar och sedan Google och sedan Behörigheter.
 2. Kontrollera att reglaget vid Plats har aktiverats. Reglaget är blått när det är aktiverat.