Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Uppdatera din plats på Google

När du söker på Google använder vi information om var du är så att du ska få de mest relevanta sökresultaten. Om du till exempel är i Stockholm och söker efter kaféer visas kaféer i närheten. 

Aktivera och inaktivera Plats

Android
 1. Tryck på Appar Apps på enhetens startskärm > Inställningar Settings > Plats.
 2. Aktivera eller inaktivera platsfunktionen genom att trycka på reglaget uppe till höger. 
 3. Om du aktiverar platsfunktionen kan du göra uppgifterna mer exakta med läget för hög noggrannhet. Tryck på Godkänn när du får frågan om du vill förbättra platsangivelsens exakthet. Du kan också trycka på Läge > Hög precision.

Tips! Du kan snabbt öppna platsinställningarna genom att svepa nedåt med två fingrar från skärmens överkant och välja Plats.

iPhone och iPad
 1. Tryck på Inställningar Inställningar på enhetens startskärm > Sekretess > Platstjänster.
 2. Aktivera eller inaktivera platsfunktionen genom att trycka på reglaget uppe till höger.
På datorn

Google identifierar datorns plats automatiskt utifrån IP-adressen, platshistoriken (om den har aktiverats) och de senaste platserna du har sökt efter.

Kontrollera och uppdatera platsen

I en webbläsare som Chrome eller Safari kan du se och uppdatera platsen direkt på sidan med sökresultat. Stegen nedan gäller inte för Google-appen.

 1. Sök efter något på Google.
 2. Rulla längst ned på sidan med sökresultat. Platsen visas där.
 3. Om du vill uppdatera platsen trycker du på Använd exakt plats eller Uppdatera.
 4. En fråga om du vill dela enhetens plats med Google kan visas. Tryck på Tillåt.

Felsöka problem med platsen

Om ingen platsinformation är tillgänglig eller fel plats visas, eller om det står att Google inte har åtkomst till platsen, testar du om tipsen nedan löser problemet.

 • Kontrollera att du har en bra internetanslutning.
 • Kontrollera att du har aktiverat platsfunktionen enligt anvisningarna ovan.
 • Om du använder en webbläsare som Safari eller Chrome uppdaterar du sidan.

Om problemet kvarstår kontrollerar du inställningarna i webbläsaren och Google-appen.

Android

Steg 1: Kontrollera att Google har åtkomst till platsinformationen

 1. Tryck på Chrome på enhetens startskärm Chrome
 2. Tryck på Mer Mer uppe till höger > Inställningar > Webbplatsinställningar.
 3. Kontrollera att reglaget vid Plats står i läget På. När funktionen är på är reglaget blått.

Steg 2: Kontrollera att Google-appen har åtkomst till platsinformationen

 1. Tryck på Appar Apps på enhetens startskärm > Inställningar Settings > Appar > Google-appen > Behörigheter.
 2. Kontrollera att reglaget vid Plats står i läget På. När funktionen är på är reglaget grönt.
iPhone och iPad

Steg 1: Kontrollera att Safari har åtkomst till platsinformationen

 1. Tryck på Inställningar Inställningar på enhetens startskärm > Sekretess > Platstjänster.
 2. Rulla nedåt och tryck på Webbplatser i Safari.
 3. Kontrollera att När du använder appen är valt under Tillåt platsåtkomst.

Du kan även behöva rensa webbinformationen:

 1. Tryck på Inställningar Inställningar på enhetens startskärm.
 2. Rulla nedåt och tryck på Safari > Rensa historik och webbplatsdata.

Steg 2: Kontrollera att Google-appen har åtkomst till platsinformationen

 1. Tryck på Inställningar Inställningar på enhetens startskärm.
 2. Tryck på Google > Plats.
 3. Välj Alltid eller När du använder appen.

Steg 3: Återställ platsinformationen

Om du har följt anvisningarna ovan och platsen ändå inte är tillgänglig testar du att återställa platsinformationen:

 1. Tryck på Inställningar Inställningar på enhetens startskärm > Allmänt.
 2. Rulla nedåt och tryck på Återställ > Återställ plats och sekretess.

Obs! Efter återställningen har inga appar längre tillgång till platsinformationen. Du ger apparna förnyad behörighet till den genom att trycka på Tillåt igen när frågan visas.