Uppdatera din plats på Google

När du söker på Google använder vi information om var du är så att du ska få de mest relevanta sökresultaten. Om du till exempel är i Stockholm och söker efter kaféer visas kaféer i närheten.

Sluta dela din plats

Du kan sluta dela din plats med Google genom att ändra inställningarna, men Google kan fortfarande föreslå en plats utifrån IP-adressen, nyligen använda platser eller platshistoriken. Besök tidslinjen på Google Maps om du inte vill att någon platshistorik ska delas.

När du använder internet delas nätverksleverantörens adress. Det kan vara en plats i närheten av där du är. Google använder den här informationen för att visa sökresultat som du kan vara intresserad av. Det går inte att sluta dela nätverksleverantörens adress.

Läs mer om att visa och styra aktivitet i kontot.

Redigera hem- eller jobbadress

Om du inte får rätt sökresultat för din hemadress eller jobbadress kan du uppdatera den på Google Maps. Läs mer om hur du anger eller ändrar hem- eller jobbadress.

Google identifierar datorns plats automatiskt utifrån IP-adressen, platshistoriken (om den har aktiverats) och de senaste platserna du har sökt efter.

Kontrollera och uppdatera platsen

I en webbläsare som Chrome eller Safari kan du se och uppdatera platsen direkt på en sida med sökresultat. 

  1. Sök på Google på datorn.
  2. Rulla längst ned på sidan med sökresultat. Platsen visas där.
  3. Om du vill uppdatera platsen klickar du på Använd exakt plats eller Uppdatera.
  4. En fråga om du vill dela enhetens plats med Google kan visas. Tryck på Tillåt.

Felsöka problem med platsen

Om ingen platsinformation är tillgänglig, om fel plats visas eller om du får ett felmeddelande gör du så här:

  • Kontrollera att du har en bra internetanslutning.
  • Om du använder en webbläsare som Safari eller Chrome uppdaterar du sidan.