Používanie polohy a jej správa pri vyhľadávaní na Googli

Keď používate Google, napríklad prostredníctvom Máp, Vyhľadávania alebo Asistenta Google, na základe vaše aktuálnej polohy sú vám poskytované užitočnejšie výsledky. Ak napríklad hľadáte kaviarne, pravdepodobne hľadáte kaviarne v okolí. Vaša polohapomáha zobrazovať výsledky v okolí, a to dokonca aj vtedy, keď ste ju vo vyhľadávaní nezahrnuli.

Údaje o polohe pochádzajú z rôznych zdrojov. Na základe všetkých z nich sa odhadne, kde práve ste. Keď používate služby Googlu, môžete nastavenia polohy aktualizovať tak, aby sa zobrazovali požadované výsledky vyhľadávania a aby ste svoje súkromie chránili spôsobom, ktorý vám vyhovuje.

Ak sa pred zmenou nastavení chcete o používaní polohy dozvedieť viac, nižšie nájdete informácie o tom, ako Google určuje polohu pri vyhľadávaní.

Aktualizácia polohy na získavanie lepších miestnych výsledkov

Ak hľadáte niečo nablízku, ale miestne výsledky vyhľadávania sa nezobrazujú, skúste problém vyriešiť takto:

 • Pridajte do vyhľadávania svoju aktuálnu polohu, napríklad kaviarne v Trenčíne.
 • Skontrolujte, či zariadenie pri vyhľadávaní odosiela polohu Googlu. Ak chcete v zariadení spravovať nastavenia polohy, postupujte podľa pokynov nižšie.

Googlu môžete pomôcť poskytovať lepšie výsledky z domova alebo práce, keď si nastavíte

Správa nastavení polohy v zariadení

Telefóny a tablety môžu aplikáciám a webom posielať informácie o polohe, ak je zapnuté nastavenie polohy zariadenia a umožňujú im to povolenia príslušnej aplikácie a webu. Zmenou prístupu k polohe môžete ovládať, či sa bude poloha z vášho zariadenia posielať jednotlivým aplikáciám alebo webom vrátane google.com.

Dôležité: Pred správou povolení aplikácie alebo prehliadača skontrolujte, či je v telefóne alebo tablete zapnutá poloha. Ako spravovať nastavenia polohy v zariadení s Androidom

Správa prístupu k polohe

Pre web, napríklad google.com

Keď navštívite určitý web vo webovom prehliadači, ako je Chrome, môžete zapnúť alebo vypnúť prístup k polohe samostatne pre prehliadač a weby, ktoré požadujú vašu polohu, napríklad google.com.

Ak chcete, aby mal určitý web (napríklad google.com) prístup k polohe zariadenia, zapnite toto nastavenie pre prehliadač aj daný web.

Zapnutie alebo vypnutie prístupu k polohe pre prehliadač

Môžete ovládať, či bude mať váš prehliadač prístup k polohe.

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Poloha a potom Povolenia aplikácie.
 3. Klepnite na prehliadač, napríklad Chrome.
 4. Vyberte možnosť prístupu prehliadača k polohe: Povoliť alebo Odmietnuť.

Dôležité: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide verzie 10 a novších. Zistite, ako ovládať povolenia aplikácie vrátane polohy v starších verziách Androidu.

Zapnutie alebo vypnutie prístupu k polohe pre určitý web

Ak váš prehliadač môže používať polohu, môžete ovládať, či bude môcť posielať polohu konkrétnym webom, ako je google.com.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte prehliadač a prejdite na google.com.
 2. Naľavo od panela s adresou kliknite na ikonu zámky Zámka a potom Povolenia.
 3. Zapnite alebo vypnite možnosť Poloha pre web google.com.

Ďalšie informácie o zmene povolení webov v Chrome

Dôležité: Získanie aktuálnej polohy zariadenia môže prehliadaču niekedy trvať dlho. Web Google.com môže použiť polohu zariadenia získanú pri poslednom použití Googlu, aby vám tak poskytol výsledky rýchlejšie. Táto poloha je uložená v súbore cookie, ktorého platnosť vyprší o šesť hodín. Ďalšie informácie o správe súborov cookie

Pre aplikáciu, napríklad aplikáciu Google

​​Ak vyhľadávate pomocou určitej aplikácie, napríklad aplikácie Google alebo Máp Google, môžete prostredníctvom nastavení prístupu k polohe v telefóne alebo tablete ovládať, či bude daná aplikácia môcť polohu používať.

 1. Otvorte v zariadení s Androidom aplikáciu Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Poloha a potom Povolenia aplikácie.
 3. Klepnite na aplikáciu, pomocou ktorej vyhľadávate, napríklad aplikáciu Google Vyhľadávanie Google alebo Mapy Google Mapy.
 4. Vyberte nastavenie prístupu tejto aplikácie k polohe: Povoliť alebo Odmietnuť.

Dôležité: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide verzie 10 a novších. Zistite, ako ovládať povolenia aplikácie vrátane polohy v starších verziách Androidu.

Ako Google určuje polohu pri vyhľadávaní

Keď používate Google, napríklad prostredníctvom Máp, Vyhľadávania alebo Asistenta Google, vaša aktuálna poloha sa odhaduje z viacerých zdrojov podľa ich dostupnosti. Vaša poloha sa určuje pomocou týchto zdrojov:

 • poloha vášho zariadenia;
 • adresy vášho účtu Google, napríklad domov alebo práca;
 • aplikácia Google Home pre reproduktor, inteligentný displej alebo inteligentné hodiny;
 • vaše služby Googlu s vašou predchádzajúcou aktivitou;
 • adresa IP vášho internetového pripojenia.

Dôležité: Väčšinu týchto zdrojov polohy je možné ovládať pomocou povolení zariadenia, nastavení účtu, prípadne iných nastavení. Prečítajte si viac o tom, ako dostupné možnosti ovplyvňujú ochranu vášho súkromia a určovanie polohy.

Zdroje určovania polohy pri vyhľadávaní

Keď používate Google, v dolnej časti stránky s výsledkami môžete zistiť, ako bola vaša poloha odhadnutá.

Poloha vášho zariadenia

Mnohé zariadenia, napríklad telefóny alebo počítače, dokážu určiť svoju presnú polohu. Tento druh presnej polohy je užitočný v rôznych aplikáciách (napríklad v Mapách Google), kde sa používa na určovanie trás alebo poskytovanie užitočných výsledkov vyhľadávania v okolí. Pri určitých vyhľadávaniach, kedy výsledok výrazne závisí od vašej presnej polohy (ak napríklad hľadáte kaviareň, autobusovú zastávku alebo bankomat), sa zobrazia lepšie výsledky, keď povolíte prístup k polohe.

Podľa postupu vyššie môžete spravovať nastavenia polohy podľa zariadenia a vybrať, či má byť poloha pri vyhľadávaní k dispozícii. Polohu môžete zvyčajne zapínať a vypínať pre jednotlivé aplikácie, weby a zariadenie samotné. Závisí to od používaného zariadenia.

Ak boli výsledky vyhľadávania získané pomocou polohy zariadenia, dole na stránke s výsledkami vyhľadávania sa zobrazí informácia o polohe Z vášho zariadenia.

Dôležité: Získanie aktuálnej polohy zariadenia môže prehliadaču niekedy trvať dlho. Web Google.com môže použiť polohu zariadenia získanú pri poslednom použití Googlu, aby vám tak poskytol výsledky rýchlejšie. Táto poloha je uložená v súbore cookie, ktorého platnosť vyprší o šesť hodín. Ďalšie informácie o správe súborov cookie

Adresa domova alebo práce z vášho účtu Google

Ak nastavíte adresu domova alebo práce, môže sa pomocou nej odhadnúť poloha, keď je pravdepodobné, že sa na jednom z týchto miest nachádzate.

Adresy domova a práce môžete upraviť vo svojom účte Google.

Ak boli výsledky vyhľadávania získané na základe polohy domova alebo práce, dole na stránke s výsledkami vyhľadávania sa zobrazí informácia o polohe Na základe vašich miest (domov) alebo (práca).

Predchádzajúca aktivita na weboch a v aplikáciách Googlu

Ak sa prihlásite do účtu Google a zapnete aktivitu na internete a v aplikáciách, vaša aktivita na weboch, v aplikáciách a službách Googlu sa môže ukladať do účtu Google. Do niektorých položiek aktivity môže patriť vaša približná poloha v určitom čase. Ak aktivita zahŕňa presnú polohu, môže sa do nej presná poloha ukladať.

V niektorých prípadoch môžu byť na odhad relevantnej polohy pre vaše vyhľadávanie použité oblasti, ktoré ste v minulosti hľadali. Ak napríklad hľadáte dopyt kaviarne v Trenčíne a potom nechtové štúdio, Google môže zobraziť nechtové štúdiá v Trenčíne.

Aktivitu na internete a v aplikáciách si môžete zobraziť a ovládať na myactivity.google.com. Prečítajte si, ako zobraziť a ovládať aktivitu v účte..

Ak sa do svojho účtu Google neprihlásite, Google môže ukladať určité informácie o polohe z predchádzajúcich vyhľadávaní v zariadení, ktoré používate, s cieľom poskytovať relevantnejšie výsledky a odporúčania. Ak Prispôsobenie vyhľadávania vypnete, Google nebude odhadovať vašu polohu pomocou predchádzajúcich vyhľadávaní. Prečítajte si, ako vyhľadávať a prehliadať súkromne.

Ak boli výsledky vyhľadávania získané pomocou predchádzajúcej aktivity, dole na stránke s výsledkami vyhľadávania sa zobrazí informácia o polohe Na základe vašej minulej aktivity.

Adresa IP internetového pripojenia

Adresu IP (nazývanú aj internetová adresa) priraďuje zariadeniu poskytovateľ internetu. Na používanie internetu je nevyhnutná. Adresy IP sa používajú na nadviazanie spojenia medzi vaším zariadením a webmi a službami, ktoré používate.

Adresy IP sú zhruba založené na geografických údajoch. Znamená to, že všetky weby, ktoré používate (vrátane google.com), môžu získavať určité informácie o vašej približnej polohe.

Ak boli výsledky vyhľadávania získané tak, že sa na odhad približnej polohy použila adresa IP, dole na stránke s výsledkami vyhľadávania sa zobrazí informácia o polohe Z vašej internetovej adresy.

Dôležité: Internet nefunguje bez adries IP. Keď používate weby, aplikácie alebo služby, napríklad Google, zvyčajne dokážu zistiť určité informácie o vašej polohe.

Ovládanie polohy a ochrana súkromia

Keď na Googli vyhľadávate určité informácie, Google vždy odhadne približnú polohu, kde práve ste. Na základe odhadu vašej približnej polohy vám Google poskytuje relevantné výsledky a chráni váš účet rozpoznávaním nezvyčajnej aktivity, napríklad keď sa prihlasujete v novom meste.

Približná poloha je oblasť väčšia než tri štvorcové kilometre a obsahuje minimálne 1 000 používateľov, aby vás nebolo možné pri vyhľadávaní v oblasti približnej polohy identifikovať. Slúži to na ochranu vášho súkromia. Ak sa teda približná poloha nachádza mimo mesta, ide zvyčajne o oblasť oveľa väčšiu než tri štvorcové kilometre. Odhadovaná približná poloha pochádza zo zdrojov polohy opísaných v tomto článku.

Ak v zariadení povolíte stránke google.com alebo aplikáciám od Googlu prístup k polohe, Google bude používať pri vyhľadávaní vašu presnú polohu a na jej základe zobrazovať tie najlepšie výsledky vyhľadávania. Presná poloha je miesto, kde sa presne nachádzate, napríklad konkrétna adresa.

Ak nastavíte adresu domova alebo práce a Google odhadne, že ste na jednom z týchto miest, použije sa pri vyhľadávaní presná adresa.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
8828718721345778049
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
100334