Актуализиране на местоположението ви в Google

Когато търсите с Google, използваме местоположението ви, за да ви показваме най-подходящите резултати. Ако например се намирате в София и потърсите кафенета, ще видите тези в района.

Спиране на споделянето на местоположението ви

Можете да спрете да споделяте местоположението си с Google, като промените настройките си. Google обаче може да предложи местоположение на базата на IP адреса, скорошните местоположения и записите ви в Историята на местоположенията. Ако не искате да споделяте нищо от историята на местоположенията си, прегледайте хронологията си в Google Карти.

Когато използвате интернет, вие споделяте адреса на оператора си, който може да се намира в близост до местоположението ви. Google използва тази информация, за да ви показва резултати, от които може да се интересувате. Няма начин да спрете да споделяте адреса на оператора си.

Научете как да преглеждате и управлявате активността в профила си.

Редактиране на домашния или служебния ви адрес

Ако не виждате правилните резултати за служебния или домашния си адрес, можете да актуализирате адреса си в Google Карти. Научете как да зададете или промените тези адреси.

Включване или изключване на местоположението

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Settings.
 2. Докоснете Privacy и след това Location Services.
 3. Горе вдясно докоснете превключвателя, за да включите или изключите местоположението.

Проверка и актуализиране на местоположението ви

Ако използвате браузър, като например Chrome или Safari, можете да преглеждате и актуализирате местоположението си директно от страница с резултати от търсенето. Тези стъпки не се отнасят за приложението Google.

 1. На своя iPhone или iPad извършете търсене с Google.
 2. Превъртете надолу до края на страницата с резултати. Ще видите местоположението си.
 3. За да го актуализирате, докоснете Използване на точното местоположение или Актуализиране.
 4. При подкана да споделите с Google местоположението на устройството си докоснете Разрешаване.

Отстраняване на проблеми с местоположението

Ако местоположението ви не е налично или правилно или виждате съобщение за грешка:

 • Уверете се, че имате надеждна връзка с интернет.
 • Проверете дали местоположението е включено, като използвате горепосочените инструкции.
 • Ако използвате браузър, като например Safari или Chrome, опреснете го.

Ако продължавате да имате проблеми, изпълнете стъпките по-долу. В случай че не използвате приложението Google, пропуснете стъпка 2.

Стъпка 1: Уверете се, че Safari има достъп до местоположението ви

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Settings.
 2. Докоснете Privacy и след това Location Services.
 3. Превъртете надолу и докоснете Safari Websites.
 4. Уверете се, че под „Allow location access“ е зададена опцията While using the app.

Може също да се наложи да изчистите данните за сърфирането си:

 1. От началния екран на своя iPhone или iPad отворете приложението Settings.
 2. Превъртете надолу и докоснете Safari и след това Clear History and Website Data.

Стъпка 2: Уверете се, че приложението Google има достъп до местоположението ви

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Settings.
 2. Докоснете Google и след това Location.
 3. Изберете Always или While using the app.

Стъпка 3: Нулирайте настройките за местоположението

Ако местоположението ви продължава да не е налично, след като изпълните горепосочените стъпки, нулирайте настройките за него:

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Settings.
 2. Докоснете General.
 3. Превъртете надолу и докоснете Reset и след това Reset Location & Privacy.

Забележка: След като нулирате настройките за местоположението, приложенията ще спрат да го използват. За да им предоставите отново разрешение за достъп, докоснете Allow при извеждане на съответната подкана.