Pridanie obrázka do služby Google

Ak chcete pridať obrázok do výsledkov vyhľadávania Google, musíte najskôr pridať daný obrázok s popisom na webové stránky. Obrázky nemôžete priamo nahrať do výsledkov vyhľadávania. Zobrazujú sa v nich však vyhľadávateľné obrázky uverejnené na webových stránkach.

Pridanie obrázka na web

  1. Uverejnite obrázok na webových stránkach

    Ak chcete, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania Google zobrazovala vaša fotka alebo obrázok, budete musieť daný obrázok uverejniť na webových stránkach. Ak web nemáte, môžete využiť niektorú z týchto bezplatných hostingových služieb:

  2. Zaistite, aby mala k uverejnenému obrázku prístup verejnosť a aby ho bolo možné vyhľadávať

    Uverejnením obrázka na verejných a vyhľadateľných weboch zabezpečíte, aby ho Google našiel a pridal do indexu služby Obrázky. Pri nahrávaní obrázka sa uistite, že webová stránka, na ktorej sa obrázok nachádza, je verejne prístupná. Príklad: Ak ste na stránkach Google+ uverejnili fotku, uistite sa, že bola v príslušnom nastavení ochrany osobných údajov vybratá možnosť Verejná.

    Ďalšie tipy súvisiace s uverejňovaním na stránkach, ktoré služba Google indexovo prehľadáva, si môžete prečítať v článku o tom, ako pridať stránky do služby Google.

Tipy, ktoré vám pomôžu zaistiť, aby sa váš obrázok zobrazoval vo výsledkoch vyhľadávania

Ak chcete zaistiť, aby sa váš obrázok zobrazoval vo výsledkoch vyhľadávania Google, postupujte podľa týchto pokynov týkajúcich sa uverejňovania obrázkov:

  • Uveďte popisný text. Pri obrázku (napríklad do značky alt alebo do titulku) zahrňte popisný text. Služba Google tak lepšie porozumie tomu, čo daný obrázok znázorňuje a v prípade akých vyhľadávacích dopytov bude relevantný.
  • Nahrajte fotky vo vysokej kvalite. Nahratie kvalitného fotografického obsahu je skvelý spôsob, ako na webe zvýšiť návštevnosť.

Majte trpezlivosť. Obrázky, ktoré nahráte na web, sa vo výsledkoch vyhľadávania nezobrazia ihneď. Zobrazia sa v nich až po indexovaní vášho webu Googlom.