Paghahanap sa SSL

Nagbibigay sa iyo ang paghahanap gamit ang SSL ng isang mas ligtas at pribadong karanasan sa paghahanap. Kung hindi ito naka-on bilang default, maaari mong gamitin ang SSL Search sa pamamagitan ng pag-navigate sa https://www.google.com.ph (tandaan ang "s" sa "https", na ibig sabihin ay "secure").

Paano tumutulong ang SSL na protektahan ang iyong data

Gumagamit ang Paghahanap sa Google ng SSL upang i-encrypt ang koneksyon sa pagitan ng iyong computer at Google upang makatulong na maiwasan ang mga partidong tagapamagitan, tulad ng mga internet cafe, ISP, at wifi hotspot, mula sa pag-intercept o pag-gambala sa iyong mga aktibidad sa paghahanap. Para sa mga suportadong browser, maaaring gamitin ng Google ang pagpipiliang ito bilang default.

Mga Limitasyon

Habang tumutulong ang SSL na protektahan ang iyong mga resulta ng paghahanap, na maaaring magsama ng personal na impormasyon mula sa iba pang mga serbisyo ng Google, hindi ito nagbibigay ng kumpletong seguridad laban sa lahat ng mga posibleng panganib (tulad ng mga virus at malware). Kapag naghahanap sa pamamagitan ng SSL, mabuti pa ring panatilihin sa isip ang pinakamahusay na kasanayan sa kaligtasan sa online.

Bukod pa rito, habang ine-encrypt ng SSL ang impormasyong nakikita mo sa pahina ng mga resulta ng paghahanap sa Google at ang iyong impormasyon sa pag-login, hindi nito laging pinoprotektahan:

  • Ang katotohanang binisita mo ang google.com.ph
  • Ang mga termino sa paghahanap na nai-type mo

Halimbawa, kapag bumisita ka sa isa pang website mula sa pahina ng mga resulta ng paghahanap sa Google, maaaring matukoy ng website na iyon kung aling site ka nagmula o ang mga ginamit mong termino sa paghahanap.

Pag-disable ng SSL

Kung isa kang paaralan o organisasyon kung saan nanghihimasok ang SSL sa mga kontrol ng magulang, pag-monitor ng mga programa, o pag-audit ng software, matuto nang higit pa tungkol sa SSL Search para sa Mga Paaralan .