Paghahanap sa SSL

Ang paghahanap sa Secure Sockets Layer (SSL) ay nagbibigay sa iyo ng higit na secure at pribadong karanasan sa paghahanap.

I-on o i-off ang SSL

Ang SSL ay hindi isang setting na kailangan mong baguhin. Hangga't naghahanap ka sa https://www.google.com (tandaan ang "s" sa "https," na nangangahulugang "secure"), ginagamit mo ang paghahanap sa SSL. Kung ayaw mong gamitin ang paghahanap sa SSL, sa halip ay gamitin ang bersyong http ng web address.

Paano nakakatulong ang SSL na protektahan ang iyong data

Ine-encrypt ng SSL ang koneksyon sa pagitan ng iyong computer at Google upang makatulong na pigilan ang iba (tulad ng mga Internet cafe, Internet Service Provider at Wi-Fi hotspot) na makita ang impormasyong nakikita mo sa page ng mga resulta ng paghahanap at ang iyong impormasyon sa pag-log in.

Mga Limitasyon

Habang nakakatulong ang SSL na protektahan ang iyong mga resulta ng paghahanap, na maaaring may kasamang mga personal na resulta mula sa mga produkto ng Google tulad ng Gmail at Google Calendar, hindi ito nagbibigay ng kumpletong seguridad laban sa lahat ng potensyal na peligro, tulad ng virus at malware. Kapag naghahanap sa SSL, mabuti pa ring huwag kalimutan ang mahuhusay na kasanayan sa kaligtasan online.

Hindi palaging nagpoprotekta ang SSL:

  • Ang katotohanang binisita mo ang google.com.ph
  • Ang mga termino para sa paghahanap na iyong na-type

Halimbawa, kapag binisita mo ang isa pang website mula sa page ng mga resulta ng paghahanap ng Google, maaaring matukoy ng website na iyon kung sa anong site ka nanggaling o ang mga ginamit mong termino para sa paghahanap.

SSL at mga paaralan

Kung isa kang paaralan o organisasyon kung saan nanghihimasok ang SSL sa mga kontrol ng magulang, program sa pagsubaybay o software sa pag-o-audit, matuto nang higit pa tungkol sa pagba-block ng adult content sa iyong paaralan.