Cài đặt vị trí của ứng dụng Google

Sử dụng các hướng dẫn bên dưới để quản lý cài đặt vị trí do ứng dụng Google sử dụng, bao gồm Lịch sử vị trí cũng như cài đặt địa chỉ nhà riêng và cơ quan của bạn.

Lịch sử vị trí

Lịch sử vị trí cho phép ứng dụng Google hiển thị cho bạn thông tin hữu ích dựa trên nơi bạn đã đến với các thiết bị mà bạn đã đăng nhập vào. Ví dụ: ứng dụng Google sử dụng vị trí trước đây của bạn để thực hiện những việc như hiển thị cho bạn cập nhật tình hình giao thông cho đường đi làm hàng ngày của bạn bằng cách tìm hiểu tuyến đường bạn đi tới cơ quan.

Bật hoặc tắt Lịch sử vị trí

 

Bạn có thể tắt tùy chọn Lịch sử vị trí trong tài khoản của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học, quản trị viên của bạn cần phải cho phép bạn được thay đổi tùy chọn cài đặt này. Nếu được quản trị viên cho phép, bạn sẽ có thể sử dụng Lịch sử vị trí như một người dùng bình thường.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt sau đó Google Tài khoản Google.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong phần "Kiểm soát hoạt động", hãy nhấn vào Lịch sử vị trí.
 4. Chọn cho phép hoặc không cho phép tài khoản hoặc thiết bị của bạn báo cáo Lịch sử vị trí cho Google:
  • Tài khoản và tất cả các thiết bị của bạn: Ở trên cùng, hãy bật hoặc tắt tùy chọn Sử dụng Lịch sử vị trí.
  • Chỉ một thiết bị nhất định: Nhấn vào Các thiết bị sử dụng tài khoản này, sau đó bật hoặc tắt thiết bị.

Nếu bạn sử dụng một trình duyệt, hãy chuyển đến phần Kiểm soát hoạt động trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập. Ở trên cùng, hãy bật hoặc tắt Lịch sử vị trí.

 

Lưu ý: Khi tắt Lịch sử vị trí, bạn sẽ không lưu thông tin mới về những địa điểm bạn đã đến nữa. Để xóa vị trí trước đây, bạn cần xóa dữ liệu Lịch sử vị trí. Khi bạn xóa Lịch sử vị trí, một số tính năng của ứng dụng Google sẽ không hoạt động.

Khi bạn bật Lịch sử vị trí, Google chỉ lưu thông tin này cho các thiết bị đã đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn và đã bật Lịch sử vị trí.

Xem Lịch sử vị trí
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào trang Lịch sử vị trí.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Hiển thị lịch Hiển thị lịch.
 3. Nhấn vào một ngày để xem Lịch sử vị trí của bạn.
Xóa Lịch sử vị trí

Xóa một vị trí

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào trang Lịch sử vị trí.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Hiển thị lịch Hiển thị lịch.
 3. Nhấn vào một ngày trên lịch.
 4. Nhấn vào một địa điểm bạn đã ghé thăm.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.

Xóa lịch sử của một ngày nhất định

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào trang Lịch sử vị trí.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Hiển thị lịch Hiển thị lịch.
 3. Nhấn vào ngày bạn muốn xóa.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa ngày.

Xóa lịch sử trong một khoảng thời gian nhất định

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào trang Lịch sử vị trí.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt sau đó Xóa phạm vi lịch sử vị trí.
 3. Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, sau đó nhấn vào Tiếp tục.
 4. Chọn hộp bên cạnh dòng "Tôi hiểu và muốn xóa".
 5. Nhấn vào Xóa.

Xóa toàn bộ Lịch sử vị trí

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào trang Lịch sử vị trí.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào Xóa tất cả lịch sử vị trí.
 4. Chọn hộp bên cạnh dòng "Tôi hiểu và muốn xóa".
 5. Nhấn vào Xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?