Cài đặt vị trí của ứng dụng Google

Sử dụng các hướng dẫn bên dưới để quản lý cài đặt vị trí do ứng dụng Google sử dụng, bao gồm Lịch sử vị trí cũng như cài đặt địa chỉ nhà riêng và cơ quan của bạn.

Lịch sử vị trí

Lịch sử vị trí cho phép ứng dụng Google hiển thị cho bạn thông tin hữu ích dựa vào nơi bạn đã đến với các thiết bị mà bạn đã đăng nhập vào. Ví dụ: ứng dụng Google sử dụng vị trí trước đây của bạn để thực hiện những việc như hiển thị cho bạn cập nhật tình hình giao thông cho đường đi làm hàng ngày của bạn bằng cách tìm hiểu tuyến đường bạn đi tới cơ quan.

Bật hoặc tắt Lịch sử vị trí
 1. Tùy thuộc vào thiết bị của bạn, hãy mở cài đặt Google tại một trong các vị trí sau:
  • Ứng dụng Cài đặt Cài đặt sau đó Google
  • Cài đặt Google Cài đặt Google
 2. Nhấn vào Vị trí sau đó Lịch sử vị trí trên Google.
 3. Bật hoặc tắt Lịch sử vị trí cho tài khoản hoặc thiết bị của bạn:
  • Tài khoản Google: Di chuyển nút gạt trên cùng để bật hoặc tắt Lịch sử vị trí cho tất cả thiết bị liên kết với Tài khoản Google của bạn.
  • Chỉ thiết bị: Di chuyển nút gạt bên cạnh thiết bị liệt kê để bật hoặc tắt Lịch sử vị trí chỉ cho thiết bị đó.

Lưu ý: Khi tắt Lịch sử vị trí, bạn sẽ dừng lưu thông tin mới về những nơi bạn đã đến. Để xóa vị trí trước đây, bạn cần xóa Lịch sử vị trí của mình. Tuy nhiên, khi bạn xóa Lịch sử vị trí, một số tính năng của ứng dụng Google sẽ không hoạt động.

Khi bạn bật Lịch sử vị trí, Google chỉ lưu thông tin này cho các thiết bị đã đăng nhập vào Tài khoản Google và bật Lịch sử vị trí cho thiết bị đó.

Xem Lịch sử vị trí
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào trang Lịch sử vị trí.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Hiển thị lịch Hiển thị lịch.
 3. Nhấn vào một ngày để xem Lịch sử vị trí của bạn.
Xóa Lịch sử vị trí

Xóa vị trí 

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào trang Lịch sử vị trí.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Hiển thị lịch Hiển thị lịch.
 3. Nhấn vào một ngày trên lịch của bạn.
 4. Nhấn vào một địa điểm bạn đã ghé thăm.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.

Xóa lịch sử của một ngày nhất định

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào trang Lịch sử vị trí.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Hiển thị lịch Hiển thị lịch.
 3. Nhấn vào ngày bạn muốn xóa.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xóa ngày.

Xóa lịch sử của một khoảng thời gian nhất định

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào trang Lịch sử vị trí.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt sau đó Xóa phạm vi lịch sử vị trí.
 3. Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, sau đó nhấn vào Tiếp tục.
 4. Chọn hộp bên cạnh "Tôi hiểu và muốn xóa".
 5. Nhấn vào Xóa.

Xóa tất cả Lịch sử vị trí của bạn

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào trang Lịch sử vị trí.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt. 
 3. Nhấn vào Xóa tất cả lịch sử vị trí.
 4. Chọn hộp bên cạnh "Tôi hiểu và muốn xóa".
 5. Nhấn vào Xóa.

Đặt vị trí nhà riêng và cơ quan

Đặt địa chỉ nhà riêng và cơ quan của bạn để nhận thông tin về tình hình giao thông cho đường đi làm, trợ giúp đi lại và nhiều thông tin khác.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Cài đặt.
 3. Trong phần "Trợ lý Google", nhấn vào Cài đặt sau đó Thông tin cá nhân sau đó Vị trí cơ quan và nhà riêng.
 4. Nhấn vào Thêm địa chỉ nhà riêng hoặc Thêm địa chỉ cơ quan, sau đó nhập địa chỉ.

Lưu ý: Sau khi thêm vị trí nhà riêng hoặc cơ quan trong ứng dụng Google, bạn sẽ không thể xóa vị trí này. Bạn có thể thay đổi địa chỉ nhà riêng hoặc cơ quan bằng cách sử dụng các bước ở trên.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?