เปลี่ยนการตั้งค่าตําแหน่งของแอป Google

คุณเปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่งที่แอป Google ใช้ รวมถึงประวัติตำแหน่งและที่อยู่บ้านและที่ทํางานได้ 

ประวัติตำแหน่ง

ประวัติตำแหน่งจะช่วยให้แอป Google แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คุณโดยอ้างอิงจากสถานที่ที่คุณอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ เช่น แอป Google จะใช้ตำแหน่งที่ผ่านมาเพื่อทำสิ่งต่างๆ เช่น แสดงการอัปเดตสภาพการจราจรสำหรับการเดินทางในแต่ละวันโดยการเรียนรู้เส้นทางที่คุณเลือกเพื่อไปทำงาน

เปิดหรือปิดประวัติตำแหน่ง

 

คุณปิดประวัติตำแหน่งของบัญชีได้ทุกเมื่อ หากคุณใช้บัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจะช่วยให้คุณใช้การตั้งค่านี้ได้ เมื่อให้สิทธิ์แล้ว คุณจึงจะใช้ประวัติตำแหน่งเหมือนผู้ใช้คนอื่นได้

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอปการตั้งค่าของอุปกรณ์ จากนั้น Google บัญชี Google
 2. แตะข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณที่ด้านบน
 3. แตะประวัติตำแหน่งใน "ส่วนควบคุมกิจกรรม"
 4. เปลี่ยนการตั้งค่าว่าจะให้บัญชีหรืออุปกรณ์รายงานประวัติตำแหน่งให้ Google ทราบหรือไม่ โดยทำดังนี้
  • บัญชีและอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ: ที่ด้านบน ให้เปิดหรือปิดใช้ประวัติตำแหน่ง
  • อุปกรณ์บางเครื่องเท่านั้น: ให้แตะอุปกรณ์ในบัญชีนี้ แล้วเปิดหรือปิดอุปกรณ์

หากคุณใช้เบราว์เซอร์ ให้ไปที่ส่วนควบคุมกิจกรรมของบัญชี Google โดยอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นให้เปิดหรือปิดประวัติตำแหน่งที่ด้านบน

 

หมายเหตุ: เมื่อคุณปิดประวัติตำแหน่ง จะเป็นการหยุดการบันทึกข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับตำแหน่งที่คุณอยู่ หากต้องการนำตำแหน่งที่ผ่านมาออก คุณจะต้องลบประวัติตำแหน่ง เมื่อลบประวัติตำแหน่งแล้ว ฟีเจอร์บางอย่างของแอป Google จะไม่ทํางาน

เมื่อคุณเปิดประวัติตำแหน่ง Google จะบันทึกข้อมูลนี้เฉพาะสำหรับอุปกรณ์ที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณและมีการเปิดประวัติตำแหน่งของอุปกรณ์ดังกล่าวไว้

ดูประวัติตำแหน่ง
 1. ไปที่หน้าประวัติตำแหน่งในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ "แสดงปฏิทิน" แสดงปฏิทิน ที่ด้านขวาบน
 3. แตะวันที่ต้องการเพื่อดูประวัติตำแหน่ง
ลบประวัติตำแหน่ง

ลบ 1 ตำแหน่ง

 1. ไปที่หน้าประวัติตำแหน่งในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ "แสดงปฏิทิน" แสดงปฏิทิน ที่ด้านขวาบน
 3. แตะวันที่ต้องการในปฏิทิน
 4. แตะสถานที่ที่คุณเคยไป
 5. แตะ "นำออก" นำออก ที่ด้านขวาบน

ลบประวัติออกจากวันที่ต้องการ

 1. ไปที่หน้าประวัติตำแหน่งในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ "แสดงปฏิทิน" แสดงปฏิทิน ที่ด้านขวาบน
 3. แตะวันที่ต้องการลบ
 4. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบวัน

ลบประวัติออกจากระยะเวลาที่ต้องการ

 1. ไปที่หน้าประวัติตำแหน่งในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น ลบช่วงประวัติตำแหน่ง
 3. เลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด แล้วแตะต่อไป
 4. เลือกช่องข้าง "ฉันเข้าใจและต้องการลบ"
 5. แตะลบ

ลบประวัติตำแหน่งทั้งหมด

 1. ไปที่หน้าประวัติตำแหน่งในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะลบประวัติตำแหน่งทั้งหมด
 4. เลือกช่องข้าง "ฉันเข้าใจและต้องการลบ"
 5. แตะลบ

ตั้งค่าตำแหน่งบ้านและที่ทำงาน

ตั้งค่าที่อยู่บ้านและที่ทำงานเพื่อรับข้อมูลการจราจรสำหรับการเดินทาง ความช่วยเหลือในการเดินทาง และอื่นๆ

หากคุณตั้งค่าที่อยู่บ้านหรือที่ทำงานไว้ ระบบอาจใช้ที่อยู่ดังกล่าวในการประมาณตำแหน่งเมื่อมีแนวโน้มว่าคุณกำลังอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงาน

คุณแก้ไขหรือลบที่อยู่บ้านหรือที่ทำงานได้ใน Google Maps

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad